Solar Magazine - Teruggave btw op zonnepanelen: Belastingdienst automatiseert aanmeldproces
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Teruggave btw op zonnepanelen: Belastingdienst automatiseert aanmeldproces
© André Muller | Dreamstime.com

Teruggave btw op zonnepanelen: Belastingdienst automatiseert aanmeldproces

De Belastingdienst is bezig om het btw-teruggaveproces voor eigenaren van zonnepanelen te automatiseren en om te zetten naar een digitaal formulier. Dat meldt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën.

De Tweede Kamerleden van de D66-fractie hebben aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst een aantal vragen gesteld over btw en zonnepanelen. De fiscale behandeling van particuliere zonnepaneelhouders brengt volgens D66 op dit moment veel administratieve lasten voor zowel de burger als de uitvoering met zich mee. De staatssecretaris stelt dat, door zowel te kijken naar mogelijke vereenvoudiging in wet- en regelgeving als in processen, wordt getracht deze knelpunten in de komende jaren te verminderen.

Onderdeel hiervan is dat de Belastingdienst bezig is met automatisering van het aanmeldproces. Er zal rond juni een digitaal formulier beschikbaar zijn, wat de dienstverlening aan zonnepaneelhouders bevordert.

Diverse klachten
De staatssecretaris bevestigt dat de Belastingdienst regelmatig diverse klachten ontvangt van zonnepaneelhouders. ‘Een deel hangt samen met de omstandigheid dat zonnepaneelhouders particulieren zijn, die zich vaak niet realiseren dat zij btw-ondernemer zijn en de btw-regels en –processen niet goed kennen of weten te vinden. De teruggaaf van de investerings-btw wordt ervaren als een soort investeringssubsidie. Het doorlopen van een afzonderlijk registratie- en aangifteproces als btw-ondernemer met meerdere contactmomenten tussen Belastingdienst en zonnepaneelhouder verhoudt zich niet goed tot de beleving en verwachting van de particuliere zonnepaneelhouder. Er zijn ook klachten en bezwaren over (systeem)naheffingsaanslagen die worden opgelegd tot geschatte bedragen, verhoogd met een boete voor te late indiening en betaling, als een zonnepaneelhouder is vergeten de uitgereikte aangifte tijdig in te dienen. Een ander deel van de klachten hangt ermee samen dat de kleineondernemersregeling momenteel wordt ondersteund door een minimale en tijdelijke IT-voorziening zonder goede beheer- en monitorfunctie. Dit leidt tot klachten over zoekgeraakte aanmeldingsformulieren en papieren aangiften, waarvoor helaas niet altijd te achterhalen is wat of waar het fout is gegaan. Dit kan weer leiden tot onduidelijkheid of het opnieuw moeten indienen van een aanvraag of aangifte.’

Dat de kleineondernemersregeling per 2020 is gemoderniseerd en in overeenstemming is gebracht met de Europese regeling, maakt de regeling volgens Vijlbrief anders en bewerkelijker dan haar voorganger. ‘Met name de weigering van teruggaafverzoeken leidt tot klachten en bezwaren. Dit doet zich vooral voor bij een tweede of volgende investering, bijvoorbeeld bij een uitbreiding van de zonnepanelen of de start van andere ondernemersactiviteiten (zzp). Hiervoor is geen teruggaaf mogelijk, tenzij tijdige, voorafgaande afmelding van de kleineondernemersregeling heeft plaatsgevonden en dan voor minimaal 3 jaar aangifte wordt gedaan en btw wordt afgedragen over de opgewekte stroom. De ontvangen klachten worden gemonitord en er wordt continu gezocht naar oplossingen in uitvoering en beleid.’

Digitaal formulier
De klachten die de Belastingdienst ontvangt, laten volgens Vijlbrief geen beeld zien dat het beschikbare formulier onvoldoende werkbaar zou zijn voor de zonnepaneelhouder. ‘Recent onderzoek door de Belastingdienst laat zien dat de meeste zonnepaneelhouders het terugvragen van btw uitbesteden aan bijvoorbeeld administratieve dienstverleners en leveranciers van zonnepanelen en daar, met name bij de eerste aanvraag, tevreden over zijn.’

De staatssecretaris stelt dat dit niet wegneemt dat klantvriendelijkheid van het formulier als uitgangspunt geldt, en dat particulieren zelfstandig in staat moeten zijn dit in te vullen. Toch ervaart de Belastingdienst geregeld uitval van aanvragen vanwege bijvoorbeeld onvolledigheden of fouten/vergissingen. Dit kan tot extra werk leiden, zoals het opnieuw moeten indienen van de juiste/vervolledigde formulieren. Een nadeel van het formulier opgaaf zonnepaneelhouders is dat dit moet worden gedownload, op papier moet worden ingevuld en vervolgens per post moet worden ingezonden.’

‘De Belastingdienst is daarom bezig dit proces te automatiseren en om te zetten naar een digitaal formulier, zodat het invullen beter kan worden begeleid en er minder uitval is’, besluit Vijlbrief. ‘Gegevens kunnen dan bijvoorbeeld worden gevalideerd voordat het formulier ingestuurd wordt. De bedoeling is in juni van dit jaar te starten met het digitale formulier en deze mogelijkheid te gaan promoten. De ervaringen met het vooralsnog vrijwillige gebruik van het digitale formulier zullen nauwgezet worden gemonitord.’

Lees ook:

Bekijk hier het volledige btw-dossier van de redactie van Solar Magazine.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
Zon Advies Nederland zoekt:

Vacature planner Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Elst, 6662 NE, 25
kWh People zoekt:

Teamlead Electrical Solar Engineering

Fulltime (40 uur) - Leeuwarden
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!