logo
wvhj2023
© Senatorjoanna | Dreamstime.com
© Senatorjoanna | Dreamstime.com
30 november 2021

ACM: uitspraak Europees Hof heeft mogelijk gevolgen voor nieuwe Energiewet

De ACM meldt dat een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de onafhankelijkheid van de Duitse energietoezichthouder Bundesnetzagentur (BNetzA) mogelijk gevolgen heeft voor de nieuwe Energiewet.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) deed begin september een uitspraak die ertoe heeft geleid dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete voor netbeheerder Liander vanwege het overschrijden van de aansluitingstermijn heeft ingetrokken.

Gevolgen niet precies duidelijk
De uitspraak van de hoogste Europese rechter heeft volgens de ACM gevolgen voor veel taken die het uitvoert op het gebied van energie. Volgens de uitspraak mogen bepaalde regels op het gebied van energie niet door de wetgever vastgesteld worden, maar is dit een taak voor de onafhankelijke nationale regelgevende instantie van een lidstaat; in Nederland de ACM.

Wat die gevolgen precies zullen zijn, is nog onduidelijk. Daarom brengt de ACM die de komende tijd verder in kaart. Duidelijk is dat het vaststellen van transmissie- en distributietarieven volgens de uitspraak is voorbehouden aan de ACM. Dat geldt ook voor de regels voor netbeheerders over aansluiting op en de toegang tot nationale netten.

Transmissie- en distributietarieven
De ACM wil de transmissie- en distributietarieven voor 2022 vaststellen op basis van de eerder vastgestelde methodebesluiten. Verder wil de ACM voor de komende reguleringsperiode – 2022 tot en met 2026 – de bestaande uitgangspunten van de tariefregulering zoveel mogelijk in stand laten.

In het licht van toekomstige ontwikkelingen kan de ACM echter besluiten aanpassingen door te voeren, wanneer dat volgens de ACM in het belang is van een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Ook de volumekortingen die netbeheerders op basis van de volumecorrectieregeling aan de energie-intensieve industrie geven, laat de ACM in 2022 ongemoeid. In 2022 start de ACM een onderzoek, inclusief consultatie, naar de vraag of en hoe het blijven toepassen van deze kortingen wenselijk en mogelijk is.

Aansluittermijnen
Voor de aansluittermijnen start de ACM op korte termijn een codewijzigingstraject om nieuwe, redelijke aansluittermijnen in de codes vast te leggen. Tot die tijd blijft de ACM uitgaan van de norm van een redelijke aansluittermijn uit de wet waarvan, afhankelijk van de concrete omstandigheden, per geval kan worden afgeweken. Op die manier blijven individuele afnemers in de tussentijd beschermd tegen onredelijk lange aansluittermijnen.

Nieuwe Energiewet
De uitspraak van het Europese Hof heeft volgens de ACM tot slot ook gevolgen voor de nieuwe Energiewet waar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan werkt.

Het ministerie heeft aangegeven dat het wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet in lijn is gebracht met de Europeesrechtelijke eisen van onafhankelijk toezicht. Dit zal ook een aandachtspunt zijn van de ACM bij haar uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets op het wetsvoorstel.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten