Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
TenneT en VEMW presenteren plan voor ontsluiten flexibel stroomverbruik industrie
© Tjeerd Kruse | Dreamstime.com

TenneT en VEMW presenteren plan voor ontsluiten flexibel stroomverbruik industrie

TenneT en VEMW hebben een gezamenlijk plan gepresenteerd om het flexibel elektriciteitsverbruik door de industrie grootschalig te gaan ontsluiten. Dat is volgens hen van grote waarde voor wind- en zonne-energie.

Het plan laat naast de noodzaak tegelijk zien welke kansen flexibiliteit voor de industrie biedt en wat er gedaan moet worden om die kansen te kunnen benutten. TenneT en VEMW roepen alle belanghebbenden – de netbeheerders, de industrie en de overheid – op om actie te ondernemen om het potentieel van industriële vraagsturing te ontsluiten.

Lage productie
Flexibele middelen omvatten opties voor variaties op de korte termijn zoals dag-nacht, opties voor langdurige perioden van hoge of lage productie van wind- en/of zonne-energie, en opties die slechts sporadisch nodig zijn in gevallen waarin de leveringszekerheid in gevaar is. Hierdoor kunnen flexibele bronnen de leveringszekerheid op verschillende manieren ondersteunen.

Flexibele assets kunnen volgens TenneT en VEMW ook bijdragen aan het verminderen van lokale congestie waar regionale netbeheerders steeds meer mee te maken hebben, en het verlagen van de kosten voor het beheersen van deze congestie.

Serieuze inspanning
Het verzilveren van het flexibiliteitspotentieel van grootverbruikers zal volgens TenneT en VEMW wel een serieuze inspanning van bedrijven vergen in nauwe samenwerking met netbeheerders en de overheid. Er is inzicht nodig in potentiëlen en verdienmodellen. Een aantal barrières moet bovendien nog uit de weg geruimd worden. Het aanbieden van industriële flexibiliteit is relatief nieuw, vergt investeringen en kan voor sommige bedrijven ingewikkeld zijn.

De huidige prijsspreads op de spotmarkten zouden verder soms nog onvoldoende zijn om investeringen in flexibiliteit te rechtvaardigen en meer zekerheid is dan ook gewenst. Ook is niet altijd duidelijk of voldoende netcapaciteit beschikbaar zal zijn om verder te elektrificeren. Tot slot omvat de huidige nettariefstructuur barrières voor verdienmodellen van industriële flexibiliteit. TenneT en VEMW roepen in hun plan op tot gezamenlijke actie van netbeheerders, industrie en overheid om industriële flexibiliteit stevig op alle duurzaamheidsagenda’s te verankeren. 

Leveringszekerheid vergroten
‘Door de energietransitie zal het aandeel van wind- en zonne-energie in de energievoorziening sterk groeien’, stelt Maarten Abbenhuis, chief operational officer van TenneT. ‘Omdat dit, in tegenstelling tot de huidige kolen- en gascentrales, weersafhankelijke bronnen zijn, neemt het vermogen om de elektriciteitsproductie te sturen af.  Zelfs wanneer hernieuwbare gassen een grotere rol spelen. Daarom wordt flexibel elektriciteitsgebruik, zeker ook door grote industriële afnemers, waardevol én noodzakelijk om de leveringszekerheid te vergroten. We willen immers dat er altijd elektriciteit geleverd kan worden als dat nodig is, ook als het minder waait of de zon minder schijnt.’

‘Vraag en aanbod van elektriciteit moeten altijd in balans zijn voor een zekere levering, en industriële flexibiliteit kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren’, vult Hans Grünfeld aan, algemeen directeur VEMW. ‘Dit potentieel moet ten volle worden benut. Maar naast deze noodzaak uit het oogpunt van een stabiel systeem biedt industriële flexibiliteit ook kansen om de energierekening van bedrijven te verlagen door in te spelen op schommelende elektriciteitsprijzen op de spot-, onbalans- en reservemarkten.’

5 actiepunten

TenneT en VEMW hebben in hun plan 5 actiepunten opgenomen voor het bevorderen van de introductie en opschaling van energieopslag en vraagsturing:

  1. Industriële bedrijven moeten worden ondersteund bij het ontwikkelen van een gedetailleerd inzicht in hun flexibiliteitspotentieel, inclusief nieuwe opties als gevolg van verdere elektrificatie en alternatieve procesontwerpen.
  2. Vertegenwoordigers van de industrie, overheid en netbeheerders moeten flexibiliteit voorop stellen in de nationale dialoog over de energietransitie in de industrie. De onlangs gepubliceerde Integrated Infrastructure Outlook 2030-2050, die van belang is voor deze dialoog, houdt bijvoorbeeld nauwelijks rekening met het potentieel voor industriële flexibiliteit.
  3. TenneT, overheid en branchevertegenwoordigers moeten begrijpen hoe en in hoeverre industriële flexibiliteit nodig is voor leveringszekerheid richting 2030 en daarna.
  4. De overheid moet flexibiliteit van de industriële elektriciteitsvraag op de nationale beleidsagenda plaatsen. Er moeten concrete maatregelen worden voorgesteld voor het identificeren en exploiteren van het industriële flexibiliteitspotentieel, zoals gesubsidieerde bedrijfsscans om flexpotentiëlen te identificeren, een elektrificatiebonus of fiscale maatregelen die invloed hebben op de prijzen voor elektriciteit en gas.
  5. De werkgroep grootverbruiktarieven van Netbeheer Nederland is een traject gestart om in een brede stakeholderdialoog belemmeringen in de huidige tarieven voor grootverbruikers te onderzoeken. Dit kan belemmeringen voor industriële flexibiliteit omvatten. Indien uit dit onderzoek voldoende aanleiding blijkt om de tariefstructuur aan te passen, zullen de netbeheerders toewerken naar een wijzigingsvoorstel dat kan worden ingediend bij de ACM.
  6. TenneT en vertegenwoordigers van de industrie dienen de in productspecificaties opgenomen barrières in kaart te brengen voor de balanceringsmarkten om te participeren in een van deze markten.
Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
G2 Energy zoekt:

Sales Manager

Fulltime (40 uur) - Uddel en/of Zutphen
kWh People zoekt:

Inkoper

Fulltime (40 uur) - Randstad
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!