Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Rechtbank Den Bosch herhaalt: installatie zonnepanelen geen reden voor btw-teruggave bouwkosten nieuwe woning
© Andre Muller | Dreamstime.com

Rechtbank Den Bosch herhaalt: installatie zonnepanelen geen reden voor btw-teruggave bouwkosten nieuwe woning

Nadat meerdere rechtbanken al oordeelden dat de installatie van zonnepanelen geen reden is voor btw-teruggave voor de bouwkosten van een nieuwe woning heeft ook het gerechtshof ’s-Hertogenbosch dit geconcludeerd.

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in hoger beroep een woningeigenaar die van mening is dat de installatie van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning reden is om ook de btw op een deel van de bouwkosten terug te vorderen, in het ongelijk gesteld.

Verband ontbreekt
Naar het oordeel van de rechter ontbreekt namelijk een rechtstreeks en onmiddellijk verband. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde vorig jaar al dat het aannemelijk is dat de woningeigenaar de kosten voor de bouw van de woning hoe dan ook zou hebben gemaakt, ook wanneer hij niet de zonnepanelen zou hebben gekocht.

De woningeigenaar ging in beroep tegen die uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, maar is nu dus ook door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in het ongelijk gesteld.

12.083 euro
Bij de bouw van de woning is exclusief de levering en montage van de zonnepanelen 75.671 btw in rekening gebracht. Voor de levering en montage van de zonnepanelen is 484 btw in rekening gebracht. De woningeigenaar heeft in totaal 12.043 euro omzetbelasting teruggevraagd. In de toelichting op de belastingaangifte heeft de woningeigenaar hiervoor de volgende toelichting gegeven: ‘Vooraftrek: betaalde btw op de installatie zelf (483,48 euro) en gelet op de jurisprudentie van het Hof Arnhem-Leeuwarden (28 november 2017) ook 11.599,50 euro voor een deel van het dak van een nieuwbouwwoning. Mijn woning is nieuw (eind 2017 opgeleverd). Indien gewenst kan ik dit nader toelichten. Totaal aan vooraftrek 12.083 euro.’

De belastinginspecteur keurde echter enkel de btw-teruggave voor de zonnepanelen goed. De rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde de Belastingdienst in het gelijk. Ook de rechter van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch trekt nu dezelfde conclusie. ‘Het hof acht aannemelijk dat belanghebbende de kosten voor de woning hoe dan ook zou hebben gemaakt, ook wanneer hij niet de zonnepanelen zou hebben aangeschaft. Bovendien zou een rechtstreeks en onmiddellijk verband moeten bestaan tussen het bouwen van de woning en het tegen vergoeding leveren van zonne-energie aan de energiemaatschappij. Dat doet zich voor als de bouwkosten van de woning, eventueel via de algemene kosten, zouden zijn opgenomen in de prijs die belanghebbende ontvangt voor de levering van energie. De woningeigenaar heeft echter geen enkel inzicht gegeven in de hoogte of samenstelling van de prijs die hij ontvangt voor de levering van de energie aan de energiemaatschappij.’

Geen recht op aftrek
De belastinginspecteur heeft volgens de rechtbank bovendien toegelicht dat energiemaatschappijen een vast bedrag aan zonnepaneelhouders betalen en dat die vergoeding niet afhankelijk is van de kosten die de zonnepaneelhouders maken. De rechter hierover: ‘Belanghebbende (red. de woningeigenaar) heeft daarom niet aannemelijk gemaakt dat de kosten van de bouw van zijn woning op enigerlei wijze zijn verdisconteerd in de prijs die hij van de energiemaatschappij voor de levering van energie heeft ontvangen. … Gelet op het voorgaande heeft de belanghebbende geen recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op de bouw van zijn woning.’

Het gerechtshof in Den Bosch verklaart het hoger beroep van de woningeigenaar daarmee ongegrond. Tegen die uitspraak kunnen beide partijen overigens nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
kWh People zoekt:

Head of Product Management

Fulltime (40 uur) - Weesp
kWh People zoekt:

Inkoper

Fulltime (40 uur) - Randstad
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!