Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Alliander en Energie Samen willen coöperatieve collectieve warmte voor 1.000 aardgasvrije buurten
Nuon

Alliander en Energie Samen willen coöperatieve collectieve warmte voor 1.000 aardgasvrije buurten

1.000 buurten aardgasvrij maken en voorzien van een modulaire, schaalbare en coöperatieve collectieve warmteoplossing; dat is de ambitie van Alliander, Energie Samen, Klimaatverbond Nederland en Rabobank.

Samen bundelen zij hun krachten om coöperatieve, collectieve warmte in Nederland mogelijk te maken en nodigen ze gemeenten, bewoners- en wijkorganisaties, bedrijfsleven en financiers, woningcorporaties en andere partners uit om dit gezamenlijk naar de praktijk te brengen.

Wijkaanpak
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 1,5 miljoen woningen aardgasvrij moeten zijn. De wijkaanpak is daarbij een van de speerpunten voor de gebouwde omgeving. Het samenwerkingsverband tussen Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank omvat sociale, technische, bestuurlijke en financiële aspecten voor de wijkaanpak, die nodig zijn om buurtinitiatieven te ondersteunen. Elk van de partners heeft daarin een eigen aanvullende strategische ambitie.

Celina Kroon van Alliander: ‘Modulaire collectieve warmtesystemen zijn een toegankelijke oplossing voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen in Nederland. Wanneer bewoners eigenaar zijn, besluiten ze zelf over de aanpassingen en is er volledige transparantie in de kosten. Door te kijken naar kansen in de buurt kunnen we dit soort systemen uitbreiden. Zo zijn lokale warmtebronnen te benutten en tegelijkertijd, waar mogelijk, onnodige netverzwaringen en maatschappelijke kosten te voorkomen.’

Warmteschap
Gerwin Verschuur van Energie Samen voegt toe: ‘Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in de warmtetransitie. Dat doen we door hen te verenigen in een zogenoemd warmteschap. Dat is een coöperatie, die eigenaar wordt van de warmtevoorziening. Een bijkomend voordeel is dat bewoners minder afhankelijk worden van de variaties in energietarieven.’ ‘Een succesvolle warmtetransitie vraagt om een wijkaanpak die gebaseerd is op een hechte samenwerking tussen bewoners, overheid en marktpartijen. Een goede manier van besturen is daarbij de basis’, vult Petra Lettink van Klimaatverbond Nederland aan.

Thomas Dekker van Rabobank tot besluit: ‘Naast de technische en sociale aspecten is de financiering van coöperatieve, collectieve warmte een uitdaging. Met deze samenwerking willen wij als coöperatieve bank financiering voor zoveel mogelijk warmte-initiatieven toegankelijk maken. Met deze krachtenbundeling kunnen we echt een slag maken in de verduurzaming van huizenverwarming. Niet de individuele bewoner die informatie en partijen bijeen moet brengen, die partijen komen in gezamenlijkheid naar hen toe om een stevige wijkaanpak voor coöperatieve collectieve warmte te bespoedigen.’

3-tal onderdelen
De ondersteuning die het nieuwe samenwerkingsverband gaat bieden, bestaat uit een 3-tal onderdelen:

  1. een academie, die bewonersinitiatieven en professionals van gemeenten, woningcorporaties en netbeheerders toegang biedt tot relevante kennis;
  2. een regionale dienstenorganisatie, die bewonersinitiatieven professioneel ondersteunt bij het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van een coöperatieve warmtevoorziening;
  3. investeringsmogelijkheden, die toegang bieden tot geld in de verschillende fasen van de ontwikkeling van een warmtevoorziening.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
G2 Energy zoekt:

Sales Manager

Fulltime (40 uur) - Uddel en/of Zutphen
kWh People zoekt:

Product Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Weesp
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!