Solar Magazine - TenneT: stroomnet Utrecht vol, geen ruimte voor nieuwe zonneparken en grote zonnedaken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
TenneT: stroomnet Utrecht vol, geen ruimte voor nieuwe zonneparken en grote zonnedaken
© Jarretera | Dreamstime.com

TenneT: stroomnet Utrecht vol, geen ruimte voor nieuwe zonneparken en grote zonnedaken

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT meldt dat het stroomnet in de provincie Utrecht vol is en teruglevering van wind- en zonne-energie haar grens heeft bereikt. Voor nieuwe zonneparken is geen ruimte.

TenneT gaat de komende jaren het netwerk aanpassen om meer ruimte te maken op het net, onder meer door het plaatsen van slimme transformatoren. Daarnaast start de landelijke netbeheerder een onderzoek om te kijken of er tijdelijk congestiemanagement kan worden toegepast om nieuwe initiatieven mogelijk te maken.

Congestie
Congestiemanagement is een op de elektriciteitsmarkt gebaseerde werkwijze om meer ruimte op het net te creëren en tegelijkertijd overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. De resultaten van het onderzoek worden begin 2022 verwacht. 

Momenteel is er echter tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aanvragen voor het transport van duurzame stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en de regionale netbeheerder Stedin hebben de congestie vandaag gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Alle 150-kilovoltstations
Het congestiegebied betreft alle stations in de provincie van 150 kilovolt. In het genoemde congestiegebied is het totale gecontracteerde transportvermogen circa 700 megawatt. Het totale beschikbare transportvermogen van station Breukelen-Kortrijk bedraagt echter maar 500 megawatt. Dit vermogen is inmiddels volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen.

TenneT gaat het hoogspanningsnet in de regio de komende jaren fors aanpassen en uitbreiden en investeert hier tot 2030 circa 180 miljoen euro in. Ook worden op het hoogspanningsstation in Utrecht Lage Weide slimme transformatoren geplaatst. Deze installaties kunnen duurzame elektriciteit sturen en verdelen, zodat het stroomnet uiteindelijk beter kan worden benut.

Structurele oplossing
In alle uitbreidingsplannen van TenneT is rekening gehouden met verdere toekomstige ontwikkelingen in de regio, die onder meer in de Regionale Energiestrategie (RES) zijn opgenomen.

De structurele oplossing van de problematiek bestaat volgens TenneT uit het opsplitsen van het vermaasde 150-kilovoltnet Flevoland-Gelderland-Utrecht in minimaal 4 netdelen met een eigen koppeling met het 380-kilovoltnet, het verhogen van de 150/380-kilovolt-transformatiecapaciteit en mogelijk verzwaren van 150-kilovoltverbindingen. De verhoging van de transformatiecapaciteiten zal gefaseerd gereedkomen in de periode 2026-2029.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2022

Verzekeraars massaal gestopt met vergoeden onzichtbare schade aan zonnepanelen Belangenorganisaties verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen HERO: van toxisch pv-glas naar circulaire glas-polymeerfrontsheet voor zonnepanelen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Software Product Owner Solar

Fulltime (40 uur) - Nederland
kWh People zoekt:

Solar Asset Manager

Fulltime (40 uur) - Midden Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!