logo
wvhj2023
hero-image
24 september 2021

TenneT presenteert overzichtskaart met beschikbare transportcapaciteit voor zonneparken

TenneT heeft een landkaart ontwikkeld waarmee projectontwikkelaars kunnen bekijken of er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is op het hoogspanningsnet voor de komst van een wind- of zonnepark.

De kaart geeft zonneparken, windparken en regionale netbeheerders direct inzicht waar en hoeveel capaciteit beschikbaar is op de hoogspanningsstations.

Groen, rood en blauw
Als een station groen kleurt, is er ruimte voor een aansluiting en kan het gevraagde transport worden gefaciliteerd. Als een station rood kleurt, dan is er op dat moment geen transportcapaciteit beschikbaar. Het kan ook voorkomen dat er nog onderzoek loopt naar de mogelijkheden voor het toepassen van congestiemanagement. In dat geval kleurt het station blauw.   

Ieder kwartaal
De kaart krijgt ieder kwartaal een update. Er treden namelijk voortdurend veranderingen op, bijvoorbeeld omdat er door uitbreiding van de infrastructuur extra capaciteit beschikbaar is of omdat door nieuwe aanvragen een station de maximale capaciteit heeft bereikt.

In de huidige kaart is er op dit moment sprake van een groot aantal blauwe gebieden. In deze – veelal landelijke – regio’s zijn in de afgelopen periode door de snelle groei van duurzame productie veel aanvragen gedaan voor een aansluiting op het net. TenneT onderzoekt momenteel of er op die locaties mogelijkheden zijn om nog extra aansluitcapaciteit beschikbaar is door het toepassen van congestiemanagement.  

Doorlooptijden inzichtelijk maken
TenneT wil de kaart de komende periode verder uitbouwen door de doorlooptijden van de capaciteitsuitbreidingen te verwerken. Daarmee wordt inzichtelijk wanneer er in een regio extra transportcapaciteit beschikbaar komt.

Ook is de ambitie om het landelijke 220-380-kilovolt-net op te nemen in de kaart. Deze informatie is nu nog niet opgenomen, omdat duurzame productie nauwelijks rechtstreeks op dit spanningsniveau wordt aangesloten.   

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten