Solar Magazine - Groningen kiest voor zonneparken in eigen beheer, commerciële bedrijven uitgesloten
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Groningen kiest voor zonneparken in eigen beheer, commerciële bedrijven uitgesloten
© Dragan Drobac | Dreamstime.com

Groningen kiest voor zonneparken in eigen beheer, commerciële bedrijven uitgesloten

De gemeente Groningen kent geen ruimte meer toe aan nieuwe commerciële initiatieven voor zonneparken. Onder het motto ‘wie doun ’t zulf’ gaat de gemeente zelf zonneparken ontwikkelen met lokaal eigendom.

Het grootste deel van de zonneweiden gaat de gemeente aanleggen op eigen grond in Meerstad-Noord en Westpoort. Daarnaast is beperkt plek voor kleine lokale initiatieven met minimaal 51 procent lokaal eigendom. Er worden daarbij hoge eisen gesteld aan landschap, ecologie en betrokkenheid van de omgeving. Dit alles staat in het beleidskader ‘Zon op daken 2021-2025’. Het beleidskader is al vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, maar moet in november nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Ambitie in cijfers
Onderstaande tabel, die onderdeel is van het nieuwe beleidskader, laat zien hoeveel zonnestroom nu al gerealiseerd is (93 megawattpiek) en wat de prognose en ambities tot 2035 zijn. In 2035 wil Groningen 0,8 terawattuur zonnestroom opwekken, wat 14 procent is van het bod van 5,7 terawattuur uit de Regionale Energiestrategie (RES) van de gemeente Groningen.

Jaar

Daken en parkeerterreinen

Grondgebonden (vergund)

Totaal

2020

68 megawattpiek

25 megawattpiek

93 megawattpiek

2023

135 megawattpiek

150 megawattpiek

285 megawattpiek

2025

250 megawattpiek

275 megawattpiek

525 megawattpiek

2030

425 megawattpiek

475 megawattpiek

900 megawattpiek

2035

450 megawattpiek

500 megawattpiek

950 megawattpiek

Bovenstaande cijfers betekenen een benutten van 60 procent van het beschikbare dakoppervlak op woningen, 30 procent van het beschikbaar dakoppervlak op andere gebouwen en circa 3,3 procent van de totale grondoppervlakte voor 600 hectare aan zonneparken.

Meerstad-Noord
De verwachte potentie van zonneparken is 500 megawattpiek, waarvan al 150 megawattpiek is gerealiseerd of vergund. Er ligt daarmee nog een opgave voor zonneparken ter grootte van 350 megawattpiek. Daarmee komt de totale potentie minimaal op 950 megawattpiek. De definitieve uitwerking van de grote zonneparken in gemeentelijke handen kent nog positieve en tegenvallende scenario’s: deze kent een omvang van minimaal 240 megawattpiek tot mogelijk meer dan 300 megawattpiek. In Meerstad-Noord moet daarbij onder meer een zonnepark van ruim 200 megawattpiek verrijzen.

Zonneladder
‘De opbrengsten van de zonneparken op gemeentegrond vloeien terug naar de gemeente en gemeenschap en worden gebruikt om de energietransitie voor iedereen toegankelijk te maken en energiearmoede te voorkomen’, stelt wethouder Energietransitie Philip Broeksma over het gemeentelijke beleidskader.

Voor het toestaan van zonneparken heeft de gemeente in het beleidskader de zonneladder opgenomen:

  • Trede 0: zonnepanelen op zoveel mogelijk geschikte daken en parkeerterreinen
  • Trede 1: lokale zonneparken met slim dubbelgebruik of tijdelijk in pauzelandschappen
  • Trede 2: kleine lokale zonneparken, beperkt in het buitengebied
  • Trede 3: kwetsbaar gebied: hier zijn zonneparken ongewenst
  • Trede 4: beschermd gebied: hier zijn zonneparken uitgesloten

De gemeentelijke opgave voor zonne-energie past volgens het gemeentebestuur ruimschoots binnen treden 0, 1 en 2. Daarbij wordt tot 2025 aan maximaal 5 lokale initiatieven medewerking verleend. Vanaf 2025 wordt de voortgang geëvalueerd op basis van nieuwe inzichten in de opgave en de uitkomsten.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2022

De Marktgids Zonne-energie 2022 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vol stroomnet en hoge prijzen zonnepanelen zorgen voor onzekerheid: Vlaanderen en Nederland willen stap maken naar...
Vacatures
Wocozon zoekt:

Gedreven en ervaren Project Manager

32-40 uur - 3554PZ
Activum Finance / Activum Groen Lease zoekt:

Intern Accountmanager

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!