Solar Magazine - Minister Diependaele: compenseren private huurders met zonnepanelen te complex
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Diependaele: compenseren private huurders met zonnepanelen te complex
© Vlaams Parlement

Minister Diependaele: compenseren private huurders met zonnepanelen te complex

Het compenseren van private huurders met zonnepanelen voor het verdwijnen van de terugdraaiende teller is te complex. Dat stelt minister Diependaele van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

De minister heeft in het Vlaamse Parlement vragen van Joke Schauvliege (CD&V), Chris Janssens (Vlaams Belang) en Maxim Veys (Vooruit) beantwoord.

Geen juridisch robuuste mogelijkheid
​Janssens had eerder al energieminister Demir om uitleg gevraagd over het ontbreken van een compensatieregeling voor de terugdraaiende teller voor private huurders met zonnepanelen. De Vlaamse Huurdersbond stelde onlangs dat niet alleen eigenaren van een koopwoning, maar ook bewoners van een private huurwoning met zonnepanelen compensatie zouden moeten krijgen vanwege het verdwijnen van de terugdraaiende teller.

Minister Demir stelde toen dat er geen juridisch robuuste mogelijkheid is om een compensatiepremie voor huurders van een woning met zonnepanelen in het leven te roepen.

Complexiteit van problematiek
Ook minister Diependaele bevestigt dat nu. ‘Het is niet zo gemakkelijk om dit op te lossen. De administratie heeft het onderzocht en bekeken vanuit de woninghuurregelgeving. Een formeel overleg onder actoren, bijvoorbeeld op het overlegplatform private huur, heeft nog niet plaatsgevonden. Maar het is wel noodzakelijk om te wijzen op de complexiteit van de problematiek zelf. In de praktijk bestaan er zeer diverse contractuele bepalingen tussen huurders en verhuurders met betrekking tot private huurwoningen die zijn uitgerust met zonnepanelen. In bepaalde gevallen is dat een onderdeel van de huurprijs, in andere gevallen wordt een afzonderlijke vergoeding betaald aan de verhuurder. En de wijze waarop die afzonderlijke vergoeding wordt berekend, verschilt ook vaak.’

Onderscheid maken
Minister Diependaele stelt dat in de discussie bovendien een onderscheid gemaakt moet worden tussen de huurders van wie het voordeel van de zonnepaneelinstallatie is verrekend in de huurprijs en de huurders die een afzonderlijke vergoeding voor de pv-installatie betalen. ‘Wanneer de huurder een forfaitaire vergoeding betaalt aan de verhuurder voor de zonnepanelen en de verhuurder bij de installatie van een digitale meter niet meer hetzelfde voordeel geniet als bij een terugdraaiende teller, zijn er voldoende motieven om een aanpassing van het forfait overeen te komen met de verhuurder. Als de huurder en de verhuurder daarover geen akkoord bereiken, kan de huurder de aanpassing van het forfait vragen aan de rechter.’

Vergoeding in huurprijs
Wanneer de vergoeding voor de zonnepanelen in de huurprijs is inbegrepen, kan er volgens de minister inderdaad vanwege het regelgevend kader niet zomaar een aangepaste huurprijs worden overeengekomen tussen de huurder en verhuurder of worden opgelegd door de rechter. ‘Ook de rechter is dus beperkt in de mogelijkheden voor tussenkomst. De partijen kunnen wel tussen de 9e en de 6e maand die voorafgaan aan het verstrijken van elke 3-jarige periode overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien. Als zij geen akkoord bereiken, dan kan de rechter een herziening toestaan als blijkt dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 20 procent hoger of lager – in dit geval – is dan de eisbare huurprijs op het tijdstip van de indiening van het verzoek.’

Een aanpassing van de regelgeving lijkt de minister om deze reden niet direct nodig. ‘In het geval dat de vergoeding voor de zonnepanelen in de huurprijs inbegrepen is, valt het immers niet of erg moeilijk te achterhalen wat het aandeel precies is, wat er precies werd doorgerekend. Zulke discussies verankeren in de regelgeving is gewoon onzinnig. Daarmee zul je zeker nog grotere problemen en discussie creëren. En ten tweede valt het namelijk ook moeilijk in te zien hoe een rechter in dat geval een dergelijke specifieke situatie zou moeten beoordelen.’

Oplossing
Janssens toonde zich namens Vlaams Belang ontevreden met de uitleg van de minister: ‘Ik vind het pijnlijk nieuws voor huurders van een private woning met zonnepanelen, omdat zij nu uiteindelijk dubbel slachtoffer worden van de woordbreuk van de vorige Vlaamse Regering over het rendement voor zonnepanelen. Het voordeel valt weg voor hen, maar tegelijkertijd hebben ze ook geen recht op die retroactieve investeringspremie en is er ook geen andere compensatie voor hen. Ik vind dat wel een bittere vaststelling. Na de vraag aan minister Demir zijn wij nu opnieuw, en vooral die betrokken mensen, niets wijzer geworden.’

Ook Veys sloot met een duidelijk statement af: ‘Wij willen dat er een oplossing komt voor private huurders die nu de dupe dreigen te worden van het afschaffen van de terugdraaiende teller. Als daarvoor een overleginitiatief nodig is, dan zouden wij graag zien, minister, dat u het heft in handen neemt en daar vooroploopt. Wij volgen dit verder op, maar ik hoop toch dat er voor de private huurder een oplossing komt.’

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
Triple Solar zoekt:

Sales Engineer

Fulltime (40 uur) - TT Vasumweg 170, 1033 SH Amsterdam
Everday zoekt:

Solar Asset Manager

Fulltime (40 uur) - Rosmalen, Graafsebaan 135
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!