Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
‘Kwaliteitsborgingssysteem van de zonne-energiesector staat, certificering installateurs moet daarop voortbouwen’
© Buurserstraat386 | Dreamstime.com

‘Kwaliteitsborgingssysteem van de zonne-energiesector staat, certificering installateurs moet daarop voortbouwen’

‘Onze sector heeft grote stappen gezet in kwaliteitsborging. De aanstaande certificering van installatiebedrijven die zich richten op grote zonnedaken moet daar naadloos op voortbouwen.’ Dat stelt Wijnand van Hooff.

Brancheorganisaties Holland Solar en Techniek Nederland sloten in 2019 een samenwerkingsovereenkomst met als doel het borgen van de kwaliteit en veiligheid van zonne-energiesystemen. Die samenwerking is inmiddels goed vormgegeven en het onderwerp is onverminderd actueel; de enorme groei van de markt brengt namelijk een grote influx van installateurs met zich mee die allemaal goed en veilig dienen te werken.

Enorme stappen
‘Kwaliteit begint bij opleidingen’, aldus Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland Solar. ‘Op dat vlak is, onder aanvoering van ISSO en Wij Techniek, veel ontwikkeld; bijvoorbeeld vernieuwde eindtermen en scholingstrajecten. Met de fusie van Sterkin en KvINL ontstond InstallQ; één organisatie met één erkenningsregeling voor de zonne-energiesector. In lijn daarmee is er nu ook, mede dankzij de verzekeraars, onder aanvoering van SCIOS een daar sterk op aansluitende inspectieregeling: Scope12. Met daarnaast de doorontwikkeling van voor de pv-installateur relevante normen en de door Holland Solar ontwikkelde gedragscode voor grote daken zijn enorme sprongen gemaakt in de verdere professionalisering van onze sector.’

Fundament
Het kwaliteitsborgingssysteem van de zonne-energiesector staat inmiddels als een huis, onderstreept Van Hooff. Dat wil volgens hem echter niet zeggen dat het systeem klaar is en verder geen onderhoud vergt. Het behoeft continu onderhoud en moet nog verder worden uitgebouwd. Wat dat laatste betreft, is het certificeren van installatiebedrijven die zich richten op grootschalige zonnedaken een volgende logische stap.

Van Hooff: ‘Voor installateurs die zich richten op het residentiële marktsegment is geen certificeringsregeling nodig, hiervoor is de erkenningsregeling van InstallQ uitstekend geschikt. Op dit moment zij wij in gesprek met de stichting DEPK – schemabeheerder van het Zonnekeurcertificaat, KIWA en InstallQ over de ontwikkeling van een nieuwe certificeringsregeling voor installatiebedrijven die zich richten op grootschalige pv-daken. Daarbij is het wat Holland Solar betreft van groot belang dat deze naadloos aansluit bij het kwaliteitsborgingssysteem zoals ontwikkeld door de sector; dat de regeling door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd wordt en dat meerdere certificerende instellingen de regeling kunnen uitvoeren.’

Sofasessies
Holland Solar en Techniek Nederland sloten hun samenwerkingsovereenkomst op Solar Solutions International in 2019. Dit jaar is de brancheorganisatie volgens Van Hooff sterker dan ooit aanwezig op Solar Solutions. Zo zal Holland Solar naast de lezingen die het verzorgt tijdens het seminarprogramma, ook dagelijks verschillende sofasessies in de stand houden. De sofasessies worden onder andere gepromoot onder bezoekers en deelnemers van de beurs door een team van Holland Solar dat op de beurs rondloopt.

Vereiste
‘Wij zullen iedereen uiteraard ook duiden op het belang van lid zijn van Holland Solar’, aldus Van Hooff. ‘Met onze 220 leden verenigen we al een flink deel van de grote spelers in onze branche: projectontwikkelaars, groothandelaren, leveranciers van systeemcomponenten, epc-bedrijven en bedrijven in zonnewarmte… Maar er is nog volop ruimte voor groei van de vereniging: een verdrievoudiging van het ledenaantal moet mogelijk zijn. Een grotere achterban is goed voor onze sector. Wij bieden onze leden belangrijke voordelen, zoals op de eerste rij zitten bij actueel nieuws, persoonlijk contact met de belangrijkste spelers in de zonne-energiesector en direct invloed hebben op besluitvorming in Den Haag. Bovendien committeer je je door je aan te sluiten bij Holland Solar onder andere aan de gedragscode zon op land en de gedragscode zon op grote daken. Naar verwachting zullen die steeds meer als een vereiste worden opgenomen bij vergunningverlening en dus voor het binnenhalen van projecten. Lidmaatschap van Holland Solar geldt daarmee steeds meer als een kwaliteitskeurmerk op zichzelf.’

Holland Solar is tijdens de vakbeurs Solar Solutions te bezoeken op stand F13.1. Gratis toegangskaarten zijn hier te bestellen met de code ‘SOLARMAG’.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
G2 Energy zoekt:

Sales Manager

Fulltime (40 uur) - Uddel en/of Zutphen
Econnetic bv zoekt:

Senior Consultant zonne-energie

32-40 uur - 3972LK
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!