logo
wvhj2023
© Solarfields
© Solarfields
23 september 2021

Zeeland presenteert Omgevingsverordening: ruimte voor zonneparken op stortplaatsen en infrastructuur

Na de Omgevingsvisie heeft de provincie Zeeland als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet nu ook de Ontwerp Omgevingsverordening ter inzage gelegd. De visie heeft ook uitgebreide aandacht voor zonne-energie.

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. De datum waarop de Omgevingswet in werking treedt, werd afgelopen voorjaar opnieuw opgeschoven. Door deze te verplaatsen naar 1 juli 2022 gunt het Rijk gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties extra voorbereidingstijd.

Eerste provincie
In de Omgevingsverordening staan alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Zeeland is de eerste provincie die de verordening ook beschikbaar heeft gesteld in het nieuwe digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO biedt het digitale loket – het Omgevingsloket – waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan. Oftewel één wet, één loket en duidelijke procedures.

De Zeeuwse Gedeputeerde Dick van der Velde over de mijlpaal: ‘De publicatie via het DSO in het Omgevingsloket maakt het document doorzoekbaar op thema’s, hoofdlijnen en locaties en is hierdoor toegankelijker en gebruiksvriendelijker voor initiatiefnemers. Deze publicatie is een mooie stap richting de implementatie van de Omgevingswet en hierdoor maken we dit alvast zichtbaar, zodat geïnteresseerden wennen aan de definitieve Omgevingsverordening volgend jaar. Een mooie mijlpaal, dat ons dit in Zeeland nu al is gelukt. We kunnen wennen aan het DSO en het nieuwe Omgevingsloket.’

Artikel over zonne-energie
In de Ontwerp Omgevingsverordening die Zeeland nu heeft gepubliceerd, is één artikel – artikel 5.11 – volledig aan zonne-energie gewijd. Hierin is onder meer te lezen dat de provincie de ontwikkeling van zonne-energie wil stimuleren. ‘Vanuit de gedachte van de kwetsbaarheid van het landschap, zorgvuldig ruimtegebruik en het tegengaan van verstening en versnippering van het buitengebied wordt ingezet op concentratie binnen bestaand stedelijk gebied en op of grenzend aan specifiek benoemde locaties buiten bestaand stedelijk gebied’, aldus het artikel.

Verder zijn opstellingen met zonnepanelen toegestaan op gronden op of grenzend aan gronden waarop nutsvoorzieningen en stortplaatsen zijn toegelaten. Op gronden waarop infrastructuur is toegestaan, zijn ook zonnepanelen toegestaan. Hierbij wordt gedacht aan overtollige overhoeken en infrastructurele knooppunten.

Op water
Tot slot zijn opstellingen voor zonne-energie ook toegestaan op water, mits aannemelijk wordt gemaakt dat er geen significant nadelige effecten zijn voor de natuur, recreatie, de waterkwaliteit of visserij. Een voorbeeld van water waarop de komst van zonnepanelen mogelijk is, zijn spaarbekkens bij de Krammersluizen.

De Omgevingsverordening heeft geen betrekking op zonnepanelen op daken van gebouwen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten