Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
ACM keurt voorstel netbeheerders af voor wijzigen regels congestiemanagement en transportschaarste
© Henk Hulshof | Dreamstime.com

ACM keurt voorstel netbeheerders af voor wijzigen regels congestiemanagement en transportschaarste

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een voorstel van Netbeheer Nederland om de spelregels rondom transportschaarste in de Netcode elektriciteit te wijzigen, afgewezen. Ze moeten hun huiswerk opnieuw doen.

Netbeheer Nederland diende vorig voorjaar het voorstel tot wijziging in. Die diende er volgens de netbeheerders toe de regels voor congestiemanagement beter toepasbaar te maken voor distributienetten. Ook zou de wijziging moeten bijdragen aan een betere benutting van flexibiliteit bij kleinere aansluitingen. Een van de onderdelen van het wijzigingsvoorstel was de introductie van verplicht congestiemanagement voor alle aangeslotenen.

In strijd met belangen, regels en eisen
De ACM heeft nu een wijzigingsopdracht aan Netbeheer Nederland gestuurd. Daarin concludeert de ACM dat het voorstel op een aantal punten in strijd is met de belangen, regels en eisen als bedoeld in artikel 36, van de Elektriciteitswet 1998.

De ACM oordeelt dat het duidelijk en transparant moet zijn wanneer een netbeheerder een verzoek om het doen van een aanbod tot transport mag weigeren. Zo stelt de ACM in de wijzigingsopdracht onder meer dat de netbeheerder een financiële grens aan congestiemanagementkosten dient te realiseren, voordat een verzoek om transport mag worden geweigerd.

Hogere mate van transparantie
Bij de uitvoering van congestiemanagement dient de netbeheerder volgens de ACM ook te voldoen aan de verplichtingen uit Verordening (EU) 2019/943, zoals de minimale financiële vergoeding voor kostengebaseerde redispatch; de verschuiving van productie.

Daarnaast dient het voorstel volgens de ACM tot een hogere mate van transparantie te leiden, zowel in het proces rondom de vooraankondigingen die de netbeheerder doet wanneer hij schaarste voorziet, alsook bij het onderzoek naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement en de daadwerkelijke dagelijkse uitvoering van congestiemanagement.

De ACM heeft nu Netbeheer Nederland gevraagd het voorstel te herzien en het vervolgens weer aan de ACM te sturen. De ACM zal later dit jaar een ontwerpbesluit ter inzage leggen en belanghebbenden uitnodigen om een zienswijze in te dienen.

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Maart 2021

​Nieuwe versie NEN 7250 en nieuwe norm brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil op komst: ‘Nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil lost veel problemen op’ Consortium wil binnen...
Vacatures
GPC Europe zoekt:

Sales Representative Solar en Storage Solutions

Fulltime (40 uur) - Werkgebied is Antwerpen, Brabant en Limburg
Boss Energy Consulting zoekt:

Senior O&M Manager (Solar PV & Storage) - The Netherlands

Fulltime (40 uur) - The Netherlands
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!