logo
wvhj2023
© Fluvius
© Fluvius
9 juli 2021

Vlaamse eigenaren zonnepanelen kunnen vanaf 20 juli compensatie aanvragen

De Vlaamse regering heeft de retroactieve investeringspremie voor eigenaren van zonnepanelen definitief goedgekeurd. Consumenten met zonnepanelen kunnen de compenserende subsidie aanvragen vanaf 20 juli 2021.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 14 januari 2021 in een uitspraak het recht voor Vlaamse eigenaren van zonnepanelen om 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller te behouden. 

Digitaal loket
De Vlaamse regering besloot vervolgens dat zonnepaneeleigenaren eenmalig een compensatie zouden krijgen, omdat het overgangsregime is vernietigd. Het gaat om een eenmalige premie die overeenkomt met een rendement van 5 procent op een gemiddelde investering. Zonnepaneeleigenaren komen alleen in aanmerking voor de compensatie als ze hun investering nog niet voldoende terugverdiend hebben. De maximale compensatie bedraagt 4.360 euro, maar er zijn ook zo'n 200.000 eigenaren die geen compensatie krijgen.

De regelgeving is vandaag definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het digitale loket om de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aan te vragen opent op dinsdag 20 juli 2021 op de website van netbeheerder Fluvius.

Zonder oversubsidiëren
‘Ik besef dat het voor de investeerders onaangenaam lang duurde en dat het allemaal wat sneller mocht’, vertelt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. ‘Die mening deel ik. Maar in een dossier dat in het verleden al zo veel juridische gebreken vertoonde moest het zekere voor het onzekere genomen worden, wat tijd vergt. Tot tweemaal toe vroegen we advies aan de Raad van State om te komen tot een oplossing die juridisch zo robuust als mogelijk is. Met de retroactieve investeringspremie bieden we de investeerders een redelijke tegemoetkoming aan voor het verlies van de voordelen van de terugdraaiende teller, zonder te gaan oversubsidiëren op kap van zij die geen zonnepanelen hebben.’

Uitbetaling voor einde jaar 
De uitbetaling van de premie gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) nog voor het einde van het jaar voor alle premies die voor midden november werden aangevraagd. Deze groep heeft tot en met 19 januari 2022 de tijd om de premie aan te vragen; namelijk tot 6 maanden na de publicatie in het Belgische Staatsblad. Het bedrag van de premie kan eenvoudig berekend worden via de simulatie op de website van het VEKA.

Klassieke Ferrarismeter
Wie nu nog een klassieke Ferrarismeter heeft en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan de premie tot 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen en uiterlijk tot 31 december 2025. De premie daalt evenwel elk jaar in afwachting van de plaatsing van een digitale meter. Voor wie een hoog zelfverbruik heeft of zijn gedrag aanpast om dit te bereiken en zodoende op een relatief laag elektriciteitsverbruik het nettarief moet betalen, kan de digitale meter een financieel voordeel betekenen: het prosumententarief valt immers weg en wie zelf een digitale meter aanvraagt, krijgt bovendien een bonus van 100 euro bovenop de premie.

Uitstel tot 2025
Overigens kunnen eigenaren van zonnepanelen in Vlaanderen die nog een terugdraaiende teller hebben deze tot 2025 behouden. Met nieuwe regelgeving worden zonnepaneeleigenaren geschrapt als prioritaire doelgroep voor de verdere uitrol van de digitale meter. 

Vóór het arrest van het Grondwettelijk Hof was gepland om de klassieke meters eerst te vervangen bij de prosumenten en uiterlijk eind 2022 alle prosumenten van een digitale meter te voorzien. Na het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse Regering de uitrol van de digitale meter bij bestaande prosumenten tot 1 juli 2021 on hold gezet en de einddatum geschrapt waarop alle klassieke meters van prosumenten moeten zijn omgebouwd. Prosumenten zullen nu een digitale meter krijgen volgens de normale uitrolplanning. Die zal geografisch verlopen, dus gemeente per gemeente, straat per straat en wijk per wijk.

Compensatie per kalenderjaar
Onderstaande tabel bevat de verschillende compensatiebedragen van de retroactieve investeringspremie voor alle Vlaamse eigenaren van zonnepanelen. De compensatie is afhankelijk van het kalenderjaar waarop de zonnepanelen in gebruik genomen zijn én van het kalenderjaar waarin een digitale meter geplaatst is of wordt. De vergoeding wordt uitgekeerd in euro per kilowattpiekvermogen zonnepanelen en is gemaximaliseerd op een piekvermogen van 10 kilowattpiek. Voor een zonnepaneelinstallatie van 10 kilowattpiek die in 2020 is geplaatst, bedraagt de compensatie dus 10 x 327 euro = 3.270 euro. Als de zonnepaneeleigenaar op eigen initiatief aan netbeheerder Fluvius vraagt om een digitale meter te installeren vóór 31 december 2023, dan wordt de retroactieve investeringspremie verhoogd met 100 euro.

Noot: De retroactieve investeringspremie die in 2021 kan worden aangevraagd door eigenaren van zonnepanelen die op 1 januari 2021 al beschikken over een digitale meter is in de eerste kolom van onderstaande tabel weergegeven. De tweede kolom bevat de in 2022 aan te vragen compensatie voor zonnepaneeleigenaren die voor 1 januari 2022 over een digitale meter beschikten, enzovoorts…

Jaar plaatsing zonnepanelen

Digitale meter geplaatst voor 2021

Digitale meter geplaatst voor 2022

Digitale meter geplaatst voor 2023

Digitale meter geplaatst voor 2024

Digitale meter geplaatst voor 2025

2006

140 euro

nvt*

nvt

nvt

nvt

2007-2012

0 euro

nvt of 0 euro

nvt of 0 euro

nvt of 0 euro

nvt of 0 euro

2013

12 euro

0 euro

0 euro

0 euro

0 euro

2014

289 euro

242 euro

227 euro

212 euro

196 euro

2015

383 euro

341 euro

331 euro

321 euro

311 euro

2016

436 euro

396 euro

389 euro

382 euro

375 euro

2017

382 euro

340 euro

330 euro

320 euro

309 euro

2018

348 euro

304 euro

292 euro

280 euro

267 euro

2019

336 euro

291 euro

279 euro

266 euro

253 euro

2020

327 euro

281 euro

269 euro

256 euro

242 euro

* nvt = 15-jarige periode waarbij men recht had op de virtuele terugdraaiende teller is verstreken en men heeft daardoor ook geen recht meer op een retroactieve investeringspremie.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten