logo
wvhj2023
hero-image
22 juni 2021

Regionale Energiestrategie 1.0: Alblasserwaard zet tot 2030 alleen in op zonnedaken en niet op zonneparken

De RES-regio Alblasserwaard wil in 2030 0,32 terawattuur duurzame energie opwekken middels windmolens en zonnepanelen. De verhouding wind versus zon is daarbij nagenoeg gelijk met 49 om 51 procent.

De energieregio Alblasserwaard gaf in de concept-RES nog aan om in 2030 maximaal 0,32 terawattuur duurzame elektriciteit te willen opwekken en dat bod wordt nu herhaald. De gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden hebben de RES 1.0 en de ambitie om in 2030 in de regio 35 procent duurzame elektriciteit op te wekken reeds vastgesteld.

Verdeling
Het totaalbod van Albasserwaard is om in 2030 0,32 terawattuur aan duurzame elektriciteit binnen de regio op te wekken. De duurzame opwek is daarbij als volgt verdeeld:

Technologie

Concept-RES

RES 1.0

Windenergie nieuw

0,121 terawattuur

0,121 terawattuur

Windenergie bestaand

0,035 terawattuur

0,035 terawattuur

Zonne-energie

0,163 terawattuur

0,162 terawattuur

Totaalbod RES 1.0

0,319 terawattuur

0,318 terawattuur

Geen zoekgebieden
Met zonne-energie wordt primair ingezet op grootschalige opwek op bedrijfsdaken en boerenschuren. Voor zonne-energieopwekking zijn geen grootschalige zoekgebieden in de plannen tot 2030 opgenomen, er wordt primair ingezet op het opwekken van zonne-energie op daken. Met windenergie worden (on)mogelijkheden in de zoekgebieden Avelingen en A15-Oost verder in beeld gebracht. Deze zoekgebieden liggen buiten het Groene Hart, langs infrastructuur en vaarwegen en direct bij industrie.

De energieregio hanteert voor zonne-energie de uitgangspunten van de zonneladder. Er is een voorkeur voor zonnepanelen op daken en gevels van gebouwen; omdat hier al sprake is van bebouwing zal volgens de energieregio het introduceren van zonnepanelen op deze plekken doorgaans minder invloed hebben op de kenmerken of identiteit van een gebied. Om dezelfde reden hebben onbenutte terreinen na daken en gevels in bebouwd gebied de voorkeur van de regio. Om aan de gestelde energiedoelen te voldoen, kan tot slot blijken dat ook locaties in het landelijk gebied nodig zijn. Ook in dat geval gaat de voorkeur uit naar het zoeken van slimme functiecombinaties. Hoewel natuur- en landbouwgebieden daarbij niet volledig worden uitgesloten, ligt de voorkeur bij gronden met een andere primaire functie dan landbouw of natuur zoals waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten, binnenwateren of bermen/geluidswallen van spoor- en autowegen zoals de Betuwelijn en de A15 en A27.

67 hectare daken
Verwacht wordt dat er 67 hectare oppervlakte op bedrijfsdaken geschikt is voor zonnepanelen. Daarnaast gaat het om 250 boerenbedrijven die ruimte hebben voor een zonnedak van 1.000 vierkante meter of groter. Dat leidt tot nog eens 25 hectare zonnedaken op boerenschuren.

Deze opwek op dak kan worden aangevuld met beperkte opwek op niet-agrarische restgronden en op dorpszonneweiden van zo’n maximaal 2 hectare.

Bekijk een analyse van alle Regionale Energiestrategieën 1.0 hier in het speciale dossier van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten