Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Pvt terug in de SDE++: ‘De aantrekkelijke projecten vallen vooralsnog buiten de subsidieboot’
© PhotoPawel | Dreamstime.com

Pvt terug in de SDE++: ‘De aantrekkelijke projecten vallen vooralsnog buiten de subsidieboot’

Alle seinen staan op groen voor subsidiëring van pvt via de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)-regeling. Holland Solar ziet dat als de resultante van stevig lobbyen door de branche.

​Pvt in combinatie met een warmtepomp krijgt een eigen categorie. Dat betekent volgens Jeroen Prinsen een kantelpunt in de markt. ‘Tegelijkertijd zitten er nog weeffouten in de voorgenomen subsidie-eisen, bijvoorbeeld het minimale thermische vermogen. Zodra die zijn weggegenomen, kan dit een enorme boost geven aan de uitrol van grootschalige pvt-systemen.’

‘Allereerst is dit een erkenning van het belang van pvt-technologie voor de energietransitie’, vervolgt Prinsen, businessdevelopmentmanager van HRsolar en bestuurslid Zonnewarmte bij branchevereniging Holland Solar. ‘Je ziet in Nederland, waar de ruimte beperkt is, een groeiende voorkeur voor zon op dak. Daarbij is het combineren van het opwekken van stroom en warmte logisch. Bovendien zien we een tendens naar lagetemperatuurtoepassingen. Ook vanuit dat oogpunt is de combinatie van pvt met een warmtepomp een waardevolle oplossing.’

COP-waarde
Prinsen erkent dat er nog missiewerk nodig is op het gebied van het vergroten van de bekendheid met pvt. Zelfs binnen de hernieuwbare-energiesector leven er misverstanden, bijvoorbeeld dat een pvt-paneel is opgebouwd uit een zonnepaneel en een zonnecollector. ‘Wat het juist zo effectief maakt, is de combinatie tussen een zonnepaneel en een warmtewisselaar. Daardoor kan het ook bij lagere temperaturen – bijvoorbeeld in de nacht en winter en zelfs bij vorst – nog warmte uit de lucht halen. Daardoor knalt de coëfficiënt of performance (COP)-waarde van een warmtepomp omhoog. Tegelijkertijd koelt het water in het systeem het zonnepaneel wanneer het erg heet is, wat de opbrengst van stroom vergroot. Zo kun je bijvoorbeeld enorme slagen maken naar energieneutraliteit in bestaande woningen en nieuwbouw.’

Minimumoppervlak
Ook de potentie voor het gebruik van pvt in grootschalige applicaties is groot. Denk daarbij aan toepassing in kleine warmtenetten, de agrarische sector, kantoren en de industrie. Niet voor niets drong onder andere branchevereniging Holland Solar aan op het creëren van een eigen categorie in de SDE++. Dit faciliteert immers de warmtetransitie en het maken van een flinke slag in het in de markt zetten van grootschalige pvt-systemen.

Het Eindadvies SDE++ 2021 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is nog niet definitief. Tot op het moment dat de minister de subsidieregeling heeft gepubliceerd in de Staatscourant kunnen er nog laatste details in de regeling voor subsidiëring van de combinatie van pvt met een warmtepomp worden ingevuld. De belangrijkste overwegingen – voor het leveren van beoogde energieprestatie en een passend subsidiebedrag – die nu op papier staan, betreffen onder andere het installeren van een minimumoppervlak aan pvt dat voldoende energie genereert voor een warmtepomp van 500 kilowattth. Daarnaast wordt de combinatie met seizoenswarmteopslag voor het realiseren van een hoger jaargemiddelde COP als ‘waarschijnlijk noodzakelijk’ geduid. Bovendien moeten dubbele subsidieaanvragen – voor pv afzonderlijk en pvt met warmtepomp als systeem – uitgesloten worden.

Lees hier het volledige artikel ‘De aantrekkelijke pvt-projecten vallen vooralsnog buiten de subsidieboot’ in de mei 2021-editie van Solar Magazine.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
Technique Solaire Nederland B.V. zoekt:

Projectmanager

Fulltime (40 uur) - Utrecht
Technique Solair zoekt:

Projectleider zonne-energie

Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!