Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
HVC bouwt zonnepark met 87.000 zonnepanelen op terrein Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum
© HVC

HVC bouwt zonnepark met 87.000 zonnepanelen op terrein Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

HVC gaat een zonnepark realiseren op het terrein van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Marknesse. HVC heeft zowel de rijkssubsidie als de vergunning van de gemeente Noordoostpolder binnen.

Het zonnepark wordt gebouwd met subsidie van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)-regeling. Zonnepark Sunspace is een initiatief van Stichting Energieneutraal Noordelijk Flevoland (SENF) en energie- en grondstoffenbedrijf HVC.

Sunspace
De zonneweide van 50 megawattpiek wekt straks jaarlijks circa 35 miljoen kilowattuur zonnestroom op. Dat is genoeg om 9.000 huishoudens van duurzame energie te voorzien.

Een belangrijk uitgangspunt is dat bewoners in de polder meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark. De winsten van het zonneveld gaan naar de SENF, die hiermee lokale projecten voor inwoners in de polder zal realiseren. Omwonenden kunnen verder investeren in het zonnepark via obligaties met een vaste rente. Tot slot levert het park een bijdrage aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente Noordoostpolder.

Meedenken bij ontwerp
Daarnaast vindt HVC het belangrijk dat omwonenden van een zonnepark meedenken bij het ontwerp. Gedurende de ontwikkeling van het zonnepark heeft HVC diverse bijeenkomsten gehouden met omwonenden. Hun wensen en ideeën zijn opgenomen in het ontwerp van het zonnepark.

Langs de 4 afzonderlijke zonnevelden op het terrein van NLR worden bijvoorbeeld schuine hellingen (taluds) met kruidenrijk grasland, een natuurlijke, verbrede oever langs de sloot en een brede bosrand aangelegd. Hierdoor worden de zonnepanelen zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken. Deze groenstroken leveren extra leefomgeving op voor kleine dieren, vogels en insecten.

Onderzoek energieopslag
Het is de bedoeling om het zonnepark aan te sluiten op het bestaande elektriciteitsnet op het bedrijventerrein van NLR. Hierdoor kan NLR zijn bedrijfsvoering verduurzamen met de groene stroom van het zonnepark. Op momenten dat het zonnepark meer energie opwekt dan er lokaal wordt verbruikt, wordt er groene stroom teruggeleverd aan het net. Op dit moment onderzoekt HVC samen met NLR of het mogelijk is om de zonnestroom tijdelijk lokaal op te slaan met een energieopslagsysteem, zodat deze op andere momenten met weinig zon weer gebruikt kan worden.

Nu in Solar Magazine

Mei 2021

Zonnepanelen grote afwezige in Nationale Milieudatabase: fabrikanten van zonnepanelen moeten investeren in productgerichte milieudata om boot niet te missen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: Veel zon, (nog te) weinig...
Vacatures
ProfiNRG zoekt:

Business Development Manager Zonneparken

Fulltime (40 uur) - 3542DM
ProfiNRG zoekt:

Project Inkoper (M/V)

Fulltime (40 uur) - 3542DM
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!