Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
NVDE: 88 procent ondernemers wil van nieuw kabinet aanvullend beleid voor Klimaatdoelen
© Digikhmer | Dreamstime.com

NVDE: 88 procent ondernemers wil van nieuw kabinet aanvullend beleid voor Klimaatdoelen

60 procent van de bedrijven in de duurzame-energiesector vrezen voor de uitvoerbaarheid van de klimaatplannen bij een lange kabinetsformatie. 88 procent verwacht bovendien aanvullend beleid van het nieuwe kabinet.

Dat meldt de NVDE. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft onder bedrijven en coöperaties in de duurzame-energie- en mobiliteitssector geïnventariseerd hoe zij denken over de kabinetsformatie. De verzamelde gegevens zijn geanalyseerd in samenwerking met ABN AMRO.

Snelle formatie noodzaak
De respondenten zijn verdeeld over de implicaties van de verkiezingsuitslag voor het klimaatbeleid. Bijna de helft van de bedrijven ziet met deze verkiezingsuitslag goede kansen voor een serieuze versnelling van het klimaatbeleid. 20 procent is het hier juist niet mee eens.

6 op de 10 bedrijven vindt dat beleids- en investeringsplannen, en daarmee de voortgang van de energietransitie, in gevaar komen als er voor de zomer nog geen nieuw kabinet is. Behalve snelheid is ook stevigheid geboden, vinden de bedrijven. Maar liefst 88 procent vindt dat het nieuwe kabinet stevig aanvullend beleid moet opstellen om de Europese klimaatdoelen in 2030 wél te halen.

Klimaatakkoord 2.0 nodig
70 procent van de bedrijven vindt dat het halen van de Europese klimaatdoelen in Nederland alleen mogelijk is als er een Klimaatakkoord 2.0 wordt georganiseerd. De NVDE leidt hieruit af dat de bereidheid vanuit de duurzame-energiesector groot is om met de overheid mee te denken en stappen te zetten om de klimaatdoelen te halen. Of er inderdaad een nieuw Klimaatakkoord georganiseerd zal worden, met input vanuit tientallen of honderden organisaties, valt volgens de organisatie nog te bezien, maar duidelijk is in ieder geval dat de duurzame-energiesector in de startblokken staat om praktijkkennis in te brengen in het beleidsproces dat moet leiden tot verdergaande CO2-reducties.

Extra SDE++-subsidie
De NVDE vroeg welke uitkomsten uit de kabinetsformatie de bedrijven nodig hebben om volop bij te kunnen dragen aan de energietransitie. Maatregelen om de businesscase rond te krijgen, blijken onmisbaar. Dit kan bijvoorbeeld via beprijzing, normering en subsidies voor het afdekken van de onrendabele top. Bijna de helft noemt extra SDE++-subsidie en uitbreiding van de subsidies voor het verduurzamen van woningen. Ruim een derde heeft de CO2-heffing in de industrie nodig. Ook extra investeringen in het elektriciteitsnet worden door een derde onmisbaar genoemd, evenals arbeidsmarktbeleid dat zorgt voor voldoende werknemers.

Knelpunten
Netcongestie is bij de ondervraagden een heikel issue. Ruim de helft van de bedrijven noemt trage vergunningprocedures als een belangrijk knelpunt. Verschillende respondenten noemen dat beslissingen over de energietransitie nu naar hun smaak te vaak op het niveau van gemeenten moeten worden genomen, terwijl de kennis en capaciteit daar niet altijd voor aanwezig zijn.

Ook het gebrek aan voldoende geschikt personeel is nog steeds een belangrijk knelpunt in de sector. Een kwart van de respondenten geeft aan dat ze te weinig mensen hebben om het werk uit te voeren. Ondanks de coronamaatregelen heeft ruim de helft van de organisaties nu meer mensen in dienst dan begin 2020, voor de pandemie.

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Mei 2021

Zonnepanelen grote afwezige in Nationale Milieudatabase: fabrikanten van zonnepanelen moeten investeren in productgerichte milieudata om boot niet te missen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: Veel zon, (nog te) weinig...
Vacatures
ProfiNRG zoekt:

Project Inkoper (M/V)

Fulltime (40 uur) - 3542DM
ProfiNRG zoekt:

Service Engineer

Fulltime (40 uur) - Utrecht, 3452DM , 37
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!