logo
wvhj2023
© Menno van der Haven | Dreamstime.com
© Menno van der Haven | Dreamstime.com
29 april 2021

Integrale Infrastructuurverkenning: vraag naar stroom verdubbelt, 53 tot 125 gigawattpiek zonnepanelen in 2050

De piekvraag naar stroom gaat in Nederland de komende 30 jaar verdubbelen van 18 naar 40 gigawatt. Het opgestelde vermogen van zonnepanelen zal daarbij groeien naar een niveau van 53 tot 125 gigawattpiek.

Dat blijkt uit de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 die Netbeheer Nederland heeft gepresenteerd namens de landelijke en regionale netbeheerders. De verkenning geeft inzicht in de mogelijke ontwikkeling van het toekomstig energiesysteem.

4 klimaatneutrale energiescenario’s
Ruim een jaar geleden presenteerden de netbeheerders 4 klimaatneutrale energiescenario’s voor het kalenderjaar 2050. Destijds werd al duidelijk dat Nederland in het kalenderjaar 2050 over 38 tot 125 gigawattpiek aan zonnepanelen beschikt, afhankelijk van het scenario dat werkelijkheid wordt. De nu aangepaste scenario’s zijn onderdeel van de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) die nu daadwerkelijk opgeleverd is.

Nieuwe elektriciteitsstations
In alle scenario’s valt de grote extra belasting voor de regionale elektriciteitsnetten op in vergelijking met de huidige situatie. De capaciteit van de regionale netten moet fors worden vergroot. Zo heeft Nederland de komende 30 jaar 8.000 tot 13.000 nieuwe elektriciteitsstations nodig.

Vooral in de scenario’s Regionaal en Nationaal (red. zie tabel) leidt het grote aanbod van zon- en windenergie tot gemiddeld meer dan een verdubbeling van de benodigde capaciteit van het regionale net.

Verdubbeling stroomvraag
De noodzaak om de elektriciteit-infrastructuur zeer fors uit te breiden, is een direct gevolg van de sterk groeiende vraag naar elektriciteit en de opwek uit zon en wind. Windturbines en zonneparken staan op andere locaties dan de huidige energiecentrales. De vraag naar elektriciteit zal sterk toenemen door onder andere elektrificatie van industrie en vervoer. Alle 4 de scenario’s voorzien in een verdubbeling van de vraag naar stroom.

De grote rol van weersafhankelijke energiebronnen – wind- en zonne-energie – in de 4 scenario’s zorgt voor grote wisselingen in energieaanbod. De aanbodpiek van hernieuwbare- elektriciteitsproductie varieert voor de scenario’s tussen 3 tot 6 keer maal de huidige elektriciteitsproductie uit hernieuwbare en conventionele bronnen. Daarnaast leidt forse elektrificatie van de industrie, huishoudens en mobiliteit tot een verdubbeling van de piekvraag ten opzichte van vandaag. Als gevolg hiervan zullen de verschillen tussen vraag en aanbod in de toekomst steeds groter worden waardoor flexibiliteitsmiddelen, zoals conversie en opslag, volgens de netbeheerders onontbeerlijk zijn om het energiesysteem in balans te houden.

Wind en zon
Onderstaande tabel toont het verwachte opgestelde vermogen voor windenergie, zonnestroom (zon-pv) en zonnewarmte (zonthermie) dat de netbeheerders hebben opgenomen in de 4 verschillende scenario’s voor het jaar 2050.

Scenario

Regionaal

Nationaal

Europees

Internationaal

Zonthermie (gebouwde omgeving)

38 petajoule

18 petajoule

16 petajoule

12 petajoule

Zon-pv totaal*

125 gigawattpiek

107 gigawattpiek

59 gigawattpiek

53 gigawattpiek

Zon-pv grootschalig

66 gigawattpiek

58 gigawattpiek

35 gigawattpiek

35 gigawattpiek

Zon-pv op daken

59 gigawattpiek

49 gigawattpiek

24 gigawattpiek

18 gigawattpiek

Wind-op-zee

31 gigawatt

52 gigawatt

30 gigawatt

28 gigawatt

Wind-op-land

20 gigawatt

20 gigawatt

10 gigawatt

10 gigawatt

* De vermogens van zon-pv (daken, gebouwde omgeving en grootschalig zon) zijn gepresenteerd op basis van het piekvermogen uitgaande van zonnepanelen met een efficiëntie van 24 procent. Dit is een bijstelling met plus 40 procent ten opzichte van de oorspronkelijke scenario’s.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten