Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Rechter: naturistencamping past salderingsregeling voor zonnepanelen niet goed toe
© Nassib Hossain | Dreamstime.com

Rechter: naturistencamping past salderingsregeling voor zonnepanelen niet goed toe

Naturistencamping Flevo-Natuur moet in overleg treden met enkele van haar bewoners om een oplossing te zoeken voor het feit dat de camping de salderingsregeling voor zonnepanelen niet goed toepast.

De rechtszaak draait tussen 2 bewoners van de naturistencamping en het Nederlands Nationaal Naturistenterrein (N.N.T.); het bedrijf achter de naturistencamping. Het gerechtshof Amsterdam heeft het hoger beroep tussen de partijen aangehouden en ze opgedragen met elkaar in overleg te gaan.

Vereniging van Eigenaren
N.N.T. exploiteert en beheert recreatiepark Flevo-Natuur met in totaal 875 kavels, waarvan er 134 in particulier eigendom zijn. De rest wordt verhuurd of gebruikt als kampeerterrein. De 2 particuliere eigenaren die de rechtszaak hebben aangespannen – de zogenaamde appellanten – zijn sinds het jaar 2000 eigenaar van een recreatiewoning op de camping. N.N.T. is op de camping de leverancier van elektriciteit en/of aardgas, daar zij eigenaar is van het elektriciteitsnet op het deel van Flevo-Natuur waar de appellanten wonen.

In oktober 2013 heeft N.N.T. in samenspraak met BFN, de Vereniging van Eigenaren van de naturistencamping, beleid vastgesteld voor woningeigenaren die gebruik willen maken van de salderingsregeling. Dat beleid houdt in dat teruglevering van elektriciteit aan het stroomnet van N.N.T. wordt vergoed tegen het kale leveringstarief van Nuon plus 0,03 euro (in 2017: 0,10 euro), de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit wordt vastgesteld op basis van een dubbele meter die naast het elektriciteitsverbruik ook de teruggeleverde elektriciteit registreert; en de kosten gemoeid met de aanschaf en het plaatsen van de benodigde dubbele meter gedeeld worden.

10 versus 27 eurocent
De 2 appellanten hebben begin 2017 zonnepanelen op hun woningen geïnstalleerd en N.N.T. vervolgens om toepassing van de salderingsregeling verzocht. De bewoners zijn van mening dat N.N.T. die niet correct heeft toegepast en hebben daarom de gang naar de rechter gemaakt. Die eerste rechtszaak diende bij de kantonrechter en die heeft geoordeeld dat N.N.T. de teruggeleverde elektriciteit wél heeft gesaldeerd. De kantonrechter heeft geoordeeld dat het is toegestaan om de ‘vaste kosten’ per kilowattuur in rekening te brengen, gelet op de specifieke situatie van N.N.T. en haar diverse gebruikers. Vervolgens heeft de kantonrechter geoordeeld dat het onredelijk is dat voor iedere teruggeleverde kilowattuur eenzelfde bedrag wordt ontvangen als voor iedere verbruikte kilowattuur wordt betaald, aangezien dat, indien evenveel wordt opgewekt als verbruikt, zou betekenen dat niets voor de ‘vaste kosten’ wordt betaald.

Tegen die uitspraak hebben de 2 bewoners hoger beroep aangetekend. Zij vinden dat de salderingsregeling met zich meebrengt dat eerst de teruggeleverde energie wordt verrekend met de verbruikte energie en dan pas mag worden afgerekend. Door 0,27 euro per kilowattuur in rekening te brengen voor verbruikte energie en 0,10 euro per kilowattuur te betalen voor teruggeleverde energie, brengt N.N.T. tarieven in rekening die in onredelijke mate afwijken van de tarieven die N.N.T. op grond van de wettelijke regelingen en de code van brancheorganisatie Recron in rekening mag brengen. De appellanten stellen dat de wijze waarop N.N.T. de salderingsregeling toepast, niet bijdraagt aan verduurzaming.

Begrijpelijk standpunt
Het gerechtshof Amsterdam heeft zich in dat hoger beroep nu gebogen over de vraag of N.N.T. de salderingsregeling zoals vastgelegd in de Elektriciteitswet correct toepast en, meer in het bijzonder, of N.N.T. een juist bedrag aan elektriciteitskosten in rekening brengt.

Het gerechtshof Amsterdam stelt samen met de appellanten van oordeel te zijn dat de wijze waarop N.N.T. elektriciteitskosten in rekening brengt niet in overeenstemming is met artikel 31c lid 1 van de Elektriciteitswet. Het hof begrijpt weliswaar het standpunt van N.N.T. dat iets minder dan het bedrag van 0,10 euro per kilowattuur bedoeld is voor de variabele kosten – dus de zuivere kosten voor het leveren van elektriciteit – en de rest, dus ruim 0,17 euro per kilowattuur, een bijdrage is voor de vaste kosten zoals aanleg en onderhoud van het netwerk, administratiekosten enzovoorts.  

Consequentie van all-in
Het gerechtshof Amsterdam leidt uit de memorie van toelichting op de Elektriciteitswet echter af dat als bij de toepassing van de salderingsregeling een bepaald bedrag per afgenomen kilowattuur in rekening wordt gebracht, datzelfde bedrag ook moet worden vergoed per teruggeleverde kilowattuur. Dat betekent dat als N.N.T. per verbruikt kilowattuur 0,27 euro in rekening brengt, zij ook 0,27 euro per teruggeleverde kilowattuur moet vergoeden.

Voor zover een aanbieder de ‘vaste kosten’ in rekening brengt per kilowattuur – zoals N.N.T. tot op heden doet door per kilowattuur een all-in tarief van 0,27 euro per kilowattuur in rekening te brengen – dan betekent dat dat de kleingebruikers van een aansluiting, die evenveel gebruiken als via duurzaam opgewekte energie terugleveren, inderdaad niet meebetalen aan de kosten van aanleg en onderhoud van het stroomnet. Dat is volgens de rechter dan de consequentie van de wijze waarop zo’n leverancier, zoals N.N.T., haar (netwerk)kosten in rekening brengt.

Het gerechtshof Amsterdam stelt N.N.T. nu in gelegenheid om te beslissen of zij vasthoudt aan een all-in tarief, dan wel opteert voor een splitsing tussen de vaste en de variabele kosten. De 2 bewoners krijgen vervolgens de mogelijkheid om daarop te reageren. De rechter stelt zich daarbij goed te kunnen voorstellen dat partijen met elkaar – en andere belanghebbenden – in overleg gaan om te bezien op welke wijze een wel met de Elektriciteitswet in overeenstemming zijnde handelwijze kan worden gevolgd. Iedere verdere beslissing wordt door de rechter daarom aangehouden tot de partijen met elkaar in overleg zijn getreden.

Nu in Solar Magazine

Mei 2021

Zonnepanelen grote afwezige in Nationale Milieudatabase: fabrikanten van zonnepanelen moeten investeren in productgerichte milieudata om boot niet te missen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: Veel zon, (nog te) weinig...
Vacatures
Svea Solar zoekt:

Commercial Business Developer

Fulltime (40 uur) - Eindhoven
ProfiNRG zoekt:

Project Inkoper (M/V)

Fulltime (40 uur) - 3542DM
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!