logo
wvhj2023
© Dragon Drobac | Dreamstime.com
© Dragon Drobac | Dreamstime.com
20 april 2021

Regionale Energiestrategie 1.0: Groningen verlaagt ambitie voor zonne-energie

Groningen heeft in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 het ‘2030’-bod voor het opwekken van hernieuwbare stroom gehandhaafd op 5,7 terawattuur, maar de onderliggende ambitie voor zonne-energie verlaagd.

Het conceptbod van de RES-regio – onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030 – bedroeg eveneens 5,7 terawattuur; waarbij een veiligheidsmarge van 0,6 terawattuur werd ingebouwd. Die marge is nu zelfs uitgebreid naar 0,69 terawattuur.

Basis, bouwstenen en ambitie
Waar de concept-RES nog uitging van 3 terawattuur zonne-energie, is dit in de RES 1.0 verlaagd tot 1,88 terawattuur. Groningen heeft namelijk besloten dat voor 1,08 terawattuur pas in een later stadium bepaald wordt of deze opwek plaats zal vinden via wind- of zonne-energie. De opbouw van het Gronings bod bestaat uit 3 delen:

  1. Basis: alle tot op heden gerealiseerde wind- en zonne-energieprojecten of voor 2023 te realiseren wind- en zonne-energieprojecten binnen de regio Groningen (waarvoor de plannen definitief zijn vastgesteld).
  2. Bouwstenen: concrete initiatieven van wind- en zonne-energieprojecten binnen de regio Groningen die nog niet gerealiseerd zijn, maar wel met een grote mate van waarschijnlijkheid gerealiseerd gaan worden.
  3. Ambitie: een nog te behalen doelstelling voor wind- en/of zonne-energieopwekking per gemeente binnen de provincie Groningen, die nog niet gekoppeld is aan concrete projecten.

Technologie

Concept-RES

RES 1.0

Basis wind

3 terawattuur

3,13 terawattuur

Basis zon

1 terawattuur

0,99 terawattuur

Bouwstenen zon (projecten)

0,9 terawattuur

0,89 terawattuur

Bouwstenen zon (nog in te vullen ambities)

1,1 terawattuur

-

Bouwstenen wind (Eemshaven West)

0,3 terawattuur

0,30 terawattuur

Nog in te vullen

-

1,08 terawattuur

Totaal

6,3 terawattuur*

6,39 terawattuur*

* de regio Groningen doet een bod van 5,7 terawattuur. Met dit bod wordt een marge ingebouwd van 0,6 terawattuur voor het geval niet alle projecten en ambities in 2030 worden gerealiseerd.

Bod per gemeente
Dit leidt tot het onderstaande bod per gemeente.

Gemeenten
(in terawattuur)

Basis

Bouwstenen

 

Nog in te vullen

Totaal

Wind

Zon

Wind

Zon

Eemsdelta

1,10

0,08

-

0,02

-

1,19

Groningen

-

0,03

-

0,10

0,37

0,50

Het Hogeland

1,40

0,02

0,30

0,03

0,01

1,76

Midden-Groningen

0,35

0,26

-

-

0,34

0,95

Oldambt

0,06

0,01

-

0,01

0,08

0,16

Pekela

-

0,01

-

0,07

-

0,08

Stadskanaal

-

0,11

-

0,32

-

0,43

Veendam

0,12

0,03

-

-

-

0,15

Westerkwartier

-

0,03

-

0,03

0,28

0,35

Westerwolde

-

0,14

-

0,31

-

0,45

Diversen klein

0,10

0,27

-

-

-

0,37

Totaal

3,13

0,99

0,30

0,89

1,08

6,39

Gemeenschappelijke aanpak zon op dak
Aanvullend op het bod in kwantitatieve zin is verkend hoe beter tegemoetgekomen kan worden aan de wens zonnepanelen bij voorkeur op daken te leggen en hoe zonneparken meer ecologische kwaliteiten kunnen krijgen. Voor de provincie Groningen is berekend dat er dakoppervlakte is voor opwek van in potentie ruim 1 terawattuur. Door diverse oorzaken – van ongeschikte dakconstructies tot  problemen met verzekering, het ontbreken van een netaansluiting of te hoge aanlegkosten – zal deze potentie niet volledig benut kunnen worden, maar het streven is wel dat zoveel mogelijk te doen.

Een belangrijk punt van aandacht is de netaansluiting van daksystemen. In veel situaties is het netwerk daar momenteel nog niet op berekend. Omdat dakprojecten tot nu toe niet lang van tevoren worden gepland, is het voor Enexis ook lastig er tijdig op in te spelen. Afgesproken is in RES- verband te onderzoeken hoe – bijvoorbeeld met een programmering per gebied – deze problematiek kan worden opgelost. Het streven is in 2022 een gemeenschappelijke aanpak zon-op-dak gereed te hebben.

Gezamenlijke ruimtelijke visie
De gemeenten, provincie en waterschappen maken verder een gezamenlijke ruimtelijke visie voor nieuw vast te stellen ambities rond duurzame energieopwekking. Hierbij wordt gestreefd naar afronding voor 1 januari 2022. Ook gaat men werken aan het ontwikkelen van een mogelijke gemeenschappelijke aanpak rond ecologie bij energieparken en het gezamenlijk met de netbeheerder opstellen van een Routekaart voor het gefaseerd aanpassen van elektriciteitsnet(ten) in RES-regio Groningen.

Ook is een belangrijke afspraak dat de lokale omgeving altijd betrokken wordt bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zodat de omgeving altijd hiervan kan profiteren. Hiervoor is het Handboek Participatie opgesteld. Daarbij streven de RES-overheden, in overeenstemming met het Klimaatakkoord, naar minimaal 50 procent lokaal eigendom.

Tot en met 30 juni wordt het stuk in de diverse gemeenteraden, Provinciale Staten en de besturen van de waterschappen voorgelegd ter vaststelling. Op 1 juli wordt het document aan Nationaal Programma RES aangeboden.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten