logo
wvhj2023
© GroenLeven
© GroenLeven
16 april 2020

Regionale Energiestrategie Drenthe: ambitie voor 1,12 terawattuur zonneparken en 0,96 terawattuur zonnedaken

Drenthe heeft in haar concept Regionale Energiestrategie (concept-RES) vastgelegd in 2030 3,45 terawattuur duurzame elektriciteit op te wekken.Het gaat om 1,12 terawattuur zonneparken en 0,96 terawattuur zonnedaken.

Het aanbod van de RES-regio is onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030. De betrokken gemeenten zijn achtereenvolgens Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld.

Pijplijn en aanvullende ambities
Onderstaande tabel bevat de projecten in de pijplijn en de aanvullende ambities. Met ‘in de pijplijn’ wordt bedoeld: de projecten die zijn gebouwd en in werking zijn (gerealiseerd); de projecten die zijn vergund, maar nog niet zijn gerealiseerd (vergund); en tot slot de projecten die zich in de vergunningsfase bevinden (lopend).

Type

Projecten in de pijplijn

Aanvullende ambitie

Totale opwek

Wind op land

1,009 terawattuur

0,101 terawattuur

1,110 terawattuur

Zon op land

0,766 terawattuur

0,356 terawattuur

1,122 terawattuur

Zon op dak

0,239 terawattuur

0,716 terawattuur

0,955 terawattuur

Techniekneutraal*

-

0,268 terawattuur

0,268 terawattuur

Totaal

2,014 terawattuur

1,441 terawattuur

3,455 terawattuur

Locaties aanvullende ambities
De totale aanvullende ambitie voor zon op dak is 0,716 terawattuur. De locaties voor de aanvullende ambities voor wind- en zonneparken zijn nog onbekend. De invulling daarvan bepaalt elke gemeente in samenspraak met de samenleving. Vervolgens worden deze ambities planologisch vertaald. Voor de doorrekening van de netbeheerders, die de gevolgen van de bijdrage van de RES-regio Drenthe voor de netwerkcapaciteit in kaart hebben gebracht, zijn de locaties van de aanvullende ambities echter wel van belang. Daarom zijn voor de doorrekening aannames gedaan voor de locaties.

4 gemeenten – te weten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden en Assen – hebben eerder beleid geformuleerd voor grootschalige zonne-energie. Het gaat om bestaand beleid voor grootschalige zonne-energie met een totale grootte per gemeente van respectievelijk 200, 110, 100 en 100 hectare. Een groot deel daarvan zit al in de pijplijn. Het nog resterende deel dat niet in de pijplijn zit, is verwerkt in de aanvullende ambities van de betreffende 4 gemeenten.

Netimpactanalyse: 5 nieuwe stations nodig
Als onderdeel van de concept-RES heeft Drenthe netbeheerders TenneT, Enexis en RENDO een netimpactanalyse laten uitvoeren. Bij de doorrekening is specifiek gekeken naar de impact op de hoogspannings- en middenspanningsstations.

In alle door de regio aangeleverde scenario’s zien Enexis en RENDO bij diverse stations vóór 2030 knelpunten ontstaan. Om deze knelpunten op te lossen, dienen 10 stations te worden uitgebreid en dienen er 5 nieuwe stations bij te komen. Hierbij moet rekening worden gehouden met: individuele doorlooptijden van 6 tot 8 jaar voor nieuwe stations en 4 tot 6 jaar voor uitbreidingen van bestaande stations, maar ook benodigde ruimte van 7,5 tot 20 hectare voor de realisatie van de nieuwe stations. Daarnaast is ruimte nodig om bestaande stations uit te breiden.

Regionale Structuur Warmte: bureaustudie zonnewarmte
In de concept Regionale Structuur Warmte (RSW) die onderdeel is van de concept-RES wordt ook aan zonnewarmte gedacht. Om helder te krijgen welke warmtebronnen daadwerkelijk kunnen worden benut, is nader onderzoek noodzakelijk.

Voor zonnewarmte zal richting de RES 1.0 een bureaustudie uitgevoerd worden om inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van deze techniek. Indien er op basis van de huidige informatie al kansen lijken te zijn, wordt samen met de hoofdrolspelers afgetast welke vervolgstappen moeten worden gezet om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Bekijk hier alle reeds opgeleverde (concept) Regionale Energiestrategieën in het speciale dossier van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten