Solar Magazine - Verkiezingen: politiek sterk verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Verkiezingen: politiek sterk verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com

Verkiezingen: politiek sterk verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen

De politieke partijen zijn sterk verdeeld over wat de toekomst moet zijn van de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen. Zo wil de VVD vasthouden aan de afbouw, maar de SP hier juist volledig van afzien.

De Tweede Kamer verklaarde afgelopen februari het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen controversieel. Daarmee wordt de wet in de Tweede Kamer pas na de verkiezingen behandeld. De wet voorziet in de stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling vanaf het jaar 2023.

CDA: balans over wetsvoorstel nog opmaken
Agnes Mulder, de energiewoordvoerder van het CDA, vindt het nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen over het wetsvoorstel van het huidige kabinet waar ook haar partij zitting in heeft. ‘Het wetsvoorstel ligt voor en wij hebben daar in de schriftelijke ronde een aantal vragen over gesteld. Afhankelijk van de beantwoording maken we de balans op over het wetsvoorstel. Onze vragen gaan over de gevolgen van de wet voor inwoners met een kleinere beurs, het effect op de businesscase voor woningbouwcorporaties en over de effecten van het afbouwen op het draagvlak voor de energietransitie.

ChristenUnie: afbouw salderingsregeling vertragen
‘Vooropgesteld: de ChristenUnie staat pal voor de zorg voor de schepping. De manier waarop we nu met de aarde omgaan, is onhoudbaar’, stelt Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. ‘We gebruiken veel meer materialen dan de aarde kan opbrengen en die materialen gebruiken we in processen die leiden tot CO2-uitstoot en daarmee opwarming van de aarde. Daarom heeft de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma ambitieuze maatregelen opgenomen om de energietransitie te versnellen. In ons verkiezingsprogramma is opgenomen dat we de door het kabinet voorgestelde afbouw van de salderingsregeling vertragen. Dit met als doel dat de terugverdientijd van zonnepanelen voor consumenten rond de zeven jaar is én blijft en zonnepanelen daarmee een aantrekkelijke optie zijn voor alle burgers van ons land. Tegelijkertijd beseft de ChristenUnie terdege dat de salderingsregeling op termijn niet houdbaar is en dat het nodig is te investeren in netcapaciteit, opslag en slimme laadinfrastructuur. We stellen voor om hiertoe geld te benutten vanuit het nationale groeifonds.’

D66: 7 jaar terugverdientijd handhaven
Matthijs Sienot die namens D66 in de Tweede Kamer portefeuillehouder energie is, stelt dat zijn partij in beginsel voorstander is van het huidige wetsvoorstel. ‘Maar wel op zo’n manier dat de 7 jaar terugverdientijd gewaarborgd blijft. Het moet aantrekkelijk blijven om te investeren in zonnepanelen, maar het liefst met zo min mogelijk subsidie. Daarom willen we een slimme afbouw van de salderingsregeling, waar zo weinig mogelijk belastinggeld bij nodig is. Er ligt ook een kans om met een slimme salderingsregeling energieopslag in eigen huis aantrekkelijker te maken. Een thuisnetwerk waar je op een zonnige middag de opgewekte stroom opslaat om ’s avonds bij het koken en televisie kijken te gebruiken. Dat scheelt ook drukte op het elektriciteitsnet.’

GroenLinks: salderen pas vanaf 2025 afbouwen
GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee stelt dat zijn partij de salderingsregeling 2 jaar langer door wil laten lopen en daarmee pas vanaf 2025 wil afbouwen. ‘Daarnaast zetten wij in op een bredere vergroening van het fiscale stelsel. Hierdoor worden onder andere de bestaande systematiek, vrijstellingen en verschillende tarieven in bijvoorbeeld de energiebelasting als de Opslag Duurzame Energie (ODE) aangepast. Ook de dubbele belasting op batterijopslag halen we eindelijk van tafel, want mijn aangenomen motie over dit onderwerp is nog steeds niet uitgevoerd. Wij zullen daarbij blijven waken voor een positieve prikkel voor burgers en kleine bedrijven die een beroep doen op de salderingsregeling.’

Partij voor de Dieren: afbouw salderen uitstellen tot 2030
Lammert van Raan, Tweede Kamerlid namens de Partij voor de Dieren: ‘Onze partij vindt het geen goed idee om de salderingsregeling versneld af te bouwen, zeker niet wanneer bestaande subsidies voor de fossiele industrie in stand worden gehouden. Ook zeker niet wanneer het degressieve element van de energiebelasting blijft bestaan, waardoor grootgebruikers minder betalen voor elektriciteit dan kleinverbruikers; en zeker niet, wanneer de subsidiëring van het verbranden van houtige biomassa voor warmte doorgaat.’

De Partij voor de Dieren vindt dat een afbouwpad voor salderen alleen in het leven geroepen mag worden als de begindatum wordt uitgesteld tot 2030. ‘We vinden dus dat het afbouwpad gekoppeld moet worden aan het uitfaseren van alle fiscale maatregelen ten behoeve van fossiele brandstoffen, inclusief het afbouwen van het degressieve energiebelastingselement, inclusief het afbouwen van ontheffingen voor de Opslag Duurzame Energie (ODE) en inclusief het gelijktrekken van de gas- en elektriciteitskosten.’

PvdA: salderingsregeling langzamer afbouwen
PvdA-Kamerlid William Moorlag vindt dat de door het kabinet voorgestelde afbouw van de salderingsregeling ‘te snel gaat’. ‘Het moet aantrekkelijk blijven om te investeren in zonnepanelen en een snelle afbouw is bovendien niet eerlijk naar mensen die eerder hebben geïnvesteerd en rekenden op een bepaalde terugverdientijd. De PvdA wil de salderingsregeling vertraagd afbouwen en aanpassen, zodat het elektriciteitsnet niet overmatig wordt belast en verduurzaming voldoende wordt gestimuleerd; bijvoorbeeld door de aanschaf van batterijen te stimuleren. Ook het effect van een lagere belasting op elektriciteit moet in die afweging worden betrokken.’

SP: behoud salderingsregeling in huidige vorm
Sandra Beckerman van de SP is er duidelijk over: haar partij wil de salderingsregeling in haar huidige vorm behouden. ‘De minister sloeg met het willen afschaffen dan wel herzien van de salderingsregeling de plank compleet mis. Dit is een verkeerde stap van het kabinet. Er ligt een enorm potentieel om én een grote slag te slaan bij de verduurzaming van woningen met de lokale opwek van schone energie én een lagere energierekening voor huishoudens. De SP stelt dan ook voor om collectieve zonnepanelen te plaatsen op ieder geschikt dak, door de overheid, zoals ook ooit de riolering door de overheid is aangelegd. Dit doen wij in combinatie met het massaal isoleren van niet-duurzame woningen.’

VVD: vasthouden aan voorstel afbouw
Mark Harbers, energiewoordvoerder van regeringspartij VVD in de Tweede Kamer, wil vasthouden aan de plannen van de huidige regering. ‘De VVD is voor het afbouwwetsvoorstel, waarmee we investeringen in zonnepanelen op daken financieel aantrekkelijk houden maar ook overstimulering voorkomen.’

5 partijen in de Tweede Kamer – 50PLUS, DENK, Forum voor Democratie, PVV en SGP – hebben helaas geen medewerking verleend aan dit artikel.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
GPC Europe zoekt:

Hoofdmagazijnier

Fulltime (40 uur) - Careelstraat 2, B-8700 Tielt
kWh People zoekt:

Operationeel Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Midden Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!