Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
PBL: verkiezingsprogramma’s brengen broeikasgasemissies verder omlaag
© Daniel127001 | Dreamstime.com

PBL: verkiezingsprogramma’s brengen broeikasgasemissies verder omlaag

Worden de duurzaamheidsplannen uit de verkiezingsprogramma’s van CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP en PvdA doorgevoerd, dan gaan de nationale broeikasgasemissies bij elk van de onderzochte partijen omlaag.

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving na de doorrekeningen van de klimaatparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP en PvdA.

Geen VVD
De VVD heeft besloten om de klimaatparagraaf van het verkiezingsprogramma ditmaal niet te laten doorrekenen door het PBL, omdat kernenergie een belangrijk onderdeel is van de VVD- standpunten. En kernenergie kan volgens de VVD pas echt een rol spelen na 2030 en het PBL rekent tot 2030.

De 6 deelnemende politieke partijen die hun partijprogramma wel hebben laten doorrekenen, hebben dit zelf vertaald naar maatregelen en deze aangeleverd bij het PBL. De analyse maakt volgens de PBL-onderzoekers vooral duidelijk dat er belangrijke verschillen zijn in de keuze van politieke partijen voor maatregelen, de intensiteit van de bijbehorende instrumenten en dus de effecten op de leefomgeving.

Broeikasgasemissies omlaag
Het PBL concludeert dat op basis van de verkiezingsprogramma’s de nationale broeikasgasemissies bij elk van de onderzochte partijen omlaaggaat. ‘Alle deelnemende partijen doen voorstellen die de uitstoot in 2030 verder omlaagbrengen dan in het basispad (red. van de Klimaat- en Energieverkenning 2020). De mate waarin dit gebeurt, verschilt sterk.’

Het programma van het CDA brengt volgens het PBL de nationale emissies terug met ongeveer 29 megaton ten opzichte van het basispad, de programma’s van D66 en GroenLinks met ongeveer 58 respectievelijk 65 megaton. De ChristenUnie, SP en PvdA zitten daartussenin, met respectievelijk ongeveer 41, 43 en 47 megaton.

Aandeel hernieuwbare energie stijgt
Alle partijen laten volgens het PBL verder het aandeel hernieuwbare energie in 2030 stijgen ten opzichte van het basispad. De stijging varieert tussen circa 10 procentpunt bij PvdA, SP, CDA en ChristenUnie en 20 procentpunt bij D66 en GroenLinks.

Het PBL hierover: ‘Het aandeel stijgt bij elke partij zowel door een toename van het totale verbruik van hernieuwbare bronnen, als een afname van het eindverbruik van energie. De belangrijkste bijdragen komen van verplichte bijmenging van biobrandstoffen (alle partijen behalve GroenLinks) en biogas in het gasnet (CDA en GroenLinks), omgevingswarmte door verplichting van (hybride) warmtepompen (met name GroenLinks en D66) en toename van hernieuwbare elektriciteit (vooral GroenLinks, D66 en ChristenUnie).’

CDA: nadruk op lokaal eigendom
Een van de maatregelen die het PBL detecteert in de klimaatparagraaf van het CDA is het doorzetten, verbreden en/of verhogen van de subsidieregeling voor energiecoöperaties en VvE’s met 100 miljoen euro per jaar in 2021-2025.

Verder ligt er volgens het PBL veel nadruk op om bij de productie van duurzame energie op land 50 procent van het eigendom in de lokale omgeving te laten landen, en het draagvlak van wind- en zonne-energie via participatie en burgerpanel te stimuleren.

ChristenUnie: doel van 35 terawattuur fors omhoog
Enkele van de zaken die het PBL opvallen in het verkiezingsprogramma van ChristenUnie zijn de vertraagde afbouw van de salderingsregeling en een verhoging van het doel voor hernieuwbare energie op land. In 2030 zouden wind en zon op land samen niet goed moeten zijn voor 35 terawattuur, maar voor 45 terawattuur aan elektriciteitsproductie.

Grootschalige opwek op rijksareaal moet daartoe leiden op 2 terawattuur extra zonne-energie en 2 terawattuur extra windenergie op land. ChristenUnie zet daartoe onder meer in op uitbreiding van de SDE++, onder andere door ook na 2025 hernieuwbare elektriciteit via de SDE++ te stimuleren.

D66: 3 miljard euro extra SDE++
Een van de voorgestelde maatregelen die D66 bij het PBL aangeleverd heeft en die relevant zijn voor zonne-energie, is de aanscherping van de energiebesparingsverplichting via de Wet milieubeheer tot 9 jaar terugverdientijd. Dit betekent dat alle middelgrote ondernemingen en instellingen die meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgasequivalent gebruiken – zogenaamde Wet milieubeheer-inrichtingen – de verplichting zouden krijgen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 9 in plaats van de huidige 5 jaar te treffen.

Verder wil D66 voor de nieuwe postcoderoossubsidieregeling structureel 100 miljoen euro per jaar subsidie beschikbaar stellen, het budget van de ISDE-regeling met 50 miljoen verhogen in zowel 2021 als 2022 en het SDE++-budget met 3 miljard euro per jaar verhogen. Daarnaast moeten zonnepanelen voor grote gebouwen en distributiecentra vanaf 2022 verplicht worden en moeten er maatwerktenders voor hernieuwbare-elektriciteitsproductie in combinatie met elektrificatie in de industrie komen.

GroenLinks: salderen pas vanaf 2025 afbouwen
GroenLinks gaat voor de energiebesparingsverplichting nog een stapje verder dan D66 en wil de terugverdientijd aanscherpen van 5 naar 11 jaar. Andere maatregelen die GroenLinks in haar Klimaatparagraaf bij het PBL heeft aangeleverd zijn de introductie van een investeringsverplichting voor woningcorporaties in combinatie met een verlaging van de verhuurdersheffing, het schrappen van de dubbele energiebelasting bij energieopslag en een instrumentenmix om flexibiliteit voor duurzame opwekking in de gebouwde omgeving te stimuleren.

Specifiek voor zonne-energie wil GroenLinks dat de salderingsregeling wordt verlengd en de afbouw pas vanaf 2025 start, en moeten zonnepanelen verplicht worden in de vrije huursector en bij nieuwbouw.

PvdA: 7,7 miljard euro voor verduurzamen sociale woningen
Verduurzaming van de sociale woningvoorraad met een budget van 7,7 miljard voor periode 2022-2030 is een van de prominente klimaatmaatregelen die opvalt in de PBL-samenvatting van het PvdA-verkiezingsprogramma.

Verder wordt de salderingsregeling vertraagd afgebouwd, worden de kolencentrales per 2025 versneld gesloten en wordt opdracht gegeven aan de netbeheerders om het elektriciteitsnet vanaf 2022 proactief te verzwaren.

SP: ISDE-budget omhoog naar 400 miljoen euro
De voor zonne-energie relevante maatregelen in het verkiezingsprogramma van de SP op het gebied van klimaat en energie worden door het PBL als volgt samengevat: de salderingsregeling in de energiebelasting en ODE wordt niet afgebouwd, ondersteuning bestaande en nieuwe energiecoöperaties, verhoging ISDE-budget naar 400 miljoen euro en voor de utiliteitsbouw een verplichting om energieneutraal te zijn in 2040.

Verder wil de partij de Wet milieubeheer strikt handhaven en de bijbehorende terugverdientijd aanscherpen naar 7 jaar, een collectieve aanleg van zonnepanelen op alle daartoe geschikte daken en extra productie van windenergie op land en zon-pv via verlengen van de subsidieregeling SDE++ voor hernieuwbare-elektriciteitsproductie.

Nu in Solar Magazine

Juni 2021

Platform Preventie Valgevaar: ‘Wettelijke veiligheidseisen massaal genegeerd’ Inspectie SZW controleert dit jaar gericht op veilig werken op hoogte bij installatie zonnepanelen Kant-en-klare oplossing voor uitbannen dwangarbeid...
Vacatures
Zon Advies Nederland zoekt:

Commercieel administratief medewerker(st)er

Fulltime (40 uur) - 6662 NG
Zonmaat zoekt:

Junior Elektricien Zonnepanelen (M/V) Utrecht

Fulltime (40 uur) - Bolgerijsekade 5, Vianen, Utrecht, 4131 NT
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!