Solar Magazine - ‘Verplichting zonnepanelen voor alle nieuwe woningen en gebouwen niet gewenst’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
‘Verplichting zonnepanelen voor alle nieuwe woningen en gebouwen niet gewenst’
© Peter de Kievith | Dreamstime.com

‘Verplichting zonnepanelen voor alle nieuwe woningen en gebouwen niet gewenst’

Het is onwenselijk om eigenaren van nieuwe woningen en gebouwen te verplichten zonnepanelen te plaatsen. Dit stelt de studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal in een advies aan het toekomstige kabinet.

In het rapport ‘Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050’ stelde de studiegroep onlangs dat het nieuwe kabinet de Nederlandse klimaatinspanningen mogelijk moet verdubbelen.

Meerdere redenen
Als onderdeel van het rapport heeft de studiegroep een aantal ‘maatregelenfiches’ ontwikkeld met mogelijke maatregelen die het kabinet kan nemen. Een kennisconsortium, bestaande uit CE Delft, Kalavasta en Berenschot, heeft gedurende de looptijd van het traject de fiches op kwaliteit beoordeeld.

Ook het verplichten van zonnepanelen op daken van alle nieuwe gebouwen die in Nederland gebouwd worden, is onderzocht. De studiegroep raadt het nieuwe kabinet echter af om een generieke voor elk gebouw geldende verplichting te creëren. Dat zou namelijk in overlap/strijd zijn met de reeds bestaande en voorgenomen eisen in de bouwregelgeving en bovendien zouden lang niet alle daken qua ligging technisch geschikt zijn voor duurzame opwek door zon-op-dak.

Verder wijst de studiegroep er in de maatregelenfiche op dat niet elk aanwezig elektriciteitsnet voldoende zwaar is voor de invoer en het transport van de duurzaam opgewekte elektriciteit. Dat zou voor gebouweigenaren leiden tot disproportionele kosten, waarbij bovendien het toezicht op de naleving van de verplichting door de gemeente lastig en duur zal zijn.

Bestaande regelgeving
Verder verwijst de studiegroep naar bestaande regelgeving. Nieuwbouwwoningen en de meeste nieuwe utiliteitsgebouwen moeten bijvoorbeeld op grond van de BENG-eisen uit het Bouwbesluit sinds 1 januari 2021 al voorzien in een percentage duurzame opwek.

Voor de utiliteitsgebouwen die niet onder de bovengenoemde BENG-eisen vallen – gebouwen met industriefunctie en overige gebruiksfuncties – wordt gewerkt aan een wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Gemeenten krijgen hierdoor vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid zonnepanelen te verplichten bij industriële daken.

Averechts werken
‘Conclusie: de inschatting is dat de verruiming van de regelgeving per 1 januari 2022, waardoor gemeenten de mogelijkheid krijgen om kansrijke situaties een gerichte verplichting op te leggen, de juiste vorm is om de stimulering van “zon op daken” nog verder te ondersteunen’, besluit de studiegroep. ‘Het kabinet heeft de gemeenten met de reactie op de motie Dik-Faber over de zonneladder ook opgeroepen hier gebruik van te maken, zodat waar mogelijk elk dak benut wordt als zonnedak. Een generieke verplichting zal eerder averechts werken. Verder wordt voor nieuwbouwwoningen en de meeste nieuwe utiliteitsgebouwen al voorzien in een percentage duurzame opwek, gelet op de geldende generieke regelgeving.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Accountmanager MKB

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

Junior Beheerder Onderhoudscontracten

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!