Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Liander: grootverbruikers contracteren 18 procent meer transportvermogen voor zonnepanelen
© Liander

Liander: grootverbruikers contracteren 18 procent meer transportvermogen voor zonnepanelen

Grootverbruikers hebben afgelopen kalenderjaar 18 procent meer nieuw transportvermogen gecontracteerd voor zonnepanelen. 1.676 grootverbruikers contracteerden samen 494 megawatt aan transportvermogen.

De groei is daarmee in het vierde kwartaal van 2020 wel fors afgevlakt, want in de eerste 3 kwartalen van 2020 was er nog sprake van een groei van 45 procent ten opzichte van 2019. Dit alles blijkt uit gegevens van netwerkbedrijf Alliander (red. waartoe netbeheerder Liander behoort) die geanalyseerd zijn door de redactie van Solar Magazine.

Minder grootverbruikers verwelkomen zonnepanelen
Opvallend is dat het door grootverbruikers nieuw gecontracteerde transportvermogen weliswaar hoger is dan in 2019, maar dat het aantal grootverbruikers dat zonnepanelen in gebruik genomen heeft is gedaald.

Waar in 2019 nog 1.782 grootverbruikers zonnepanelen in gebruik namen, is dit aantal in 2020 gedaald tot 1.676 grootverbruikers. Dat betekent een afname van 6 procent.

Gecontracteerd transportvermogen grootverbruikers
De 2 onderstaande grafieken laten de toename van het gecontracteerd transportvermogen aan zonnepanelen bij grootverbruikers per kalenderjaar zien en het cumulatief gecontracteerd transportvermogen* bij grootverbruikers.

Grootste groei in Gelderland
Onderstaande tabel bevat het cumulatief gecontracteerd transportvermogen van grootverbruikers met zonnepanelen in het werkgebied van Liander; te weten per provincie voor de kalenderjaren 2019 en 2020 en uitgedrukt in megawatt*. De grootste groei van het cumulatief gecontracteerd transportvermogen in megawatt is daarbij in 2020 zichtbaar geweest in de provincie Gelderland, te weten een groei van 65 procent.

Provincie

2019

2020

Groei

Groei (procent)

Flevoland

129

208

79

61 procent

Friesland

220

303

84

38 procent

Gelderland

294

486

191

65 procent

Noord-Holland

284

407

123

43 procent

Zuid-Holland

56

73

17

30 procent

Overig

4

4

0

8 procent

Verzorgingsgebied Liander

987

1.481

494

​50 procent

Aantal grootverbruikers met zonnepanelen
De 2 onderstaande grafieken laten de toename van het aantal grootverbruikers met zonnepanelen per kalenderjaar zien en het cumulatieve aantal grootverbruikers met zonnepanelen.

Gelderland leidt de dans
Onderstaande tabel bevat het cumulatieve aantal grootverbruikers met zonnepanelen in het werkgebied van Liander; te weten per provincie voor de kalenderjaren 2019 en 2020. Gelderland leidt de dans, want de provincie heeft het hoogste aantal grootverbruikers met zonnepanelen, te weten 2.202 grootverbruikers. In die provincie is het cumulatieve aantal grootverbruikers met 43 procent gegroeid.

Provincie

2019

2020

Groei (procent)

Flevoland

520

655

26 procent

Friesland

644

860

34 procent

Gelderland

1.536

2.202

43 procent

Noord-Holland

1.573

2.121

35 procent

Zuid-Holland

346

453

31 procent

Overig

16

20

25 procent

Verzorgingsgebied Liander

4.635

6.311

​36 procent

* Voor grootverbruikers registreert Liander het gecontracteerde transportvermogen in megawatt, dit betreft dus niet het installatievermogen (red. het vermogen van de zonnepanelen) in megawattpiek. Voor kleinverbruikers registreert Liander het vermogen wél op basis van de opgestelde zonnepanelen, uitgedrukt in megawattpiek.

Lees ook:

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2021

De Marktgids Zonne-energie 2021 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt gaat nieuw tijdperk in, Nederlandse zonne-energiemarkt na coronacrisis klaar voor...
Vacatures
Encon zoekt:

Senior PV Specialist industriële projecten

Fulltime (40 uur) - Nijmegen, 6546 BE
De Centrale Subsidie Aanvraag zoekt:

Adviseur duurzame subsidies

32-40 uur - Lisse
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!