Solar Magazine - Liander: grootverbruikers contracteren in 2020 recordhoeveelheid transportvermogen voor zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Liander: grootverbruikers contracteren in 2020 recordhoeveelheid transportvermogen voor zonnepanelen
© Liander

Liander: grootverbruikers contracteren in 2020 recordhoeveelheid transportvermogen voor zonnepanelen

Grootverbruikers contracteren in 2020 bij Liander een recordhoeveelheid aan transportvermogen voor zonnepanelen. In de eerste 3 kwartalen van het kalenderjaar is al 416 megawatt aan transportvermogen gecontracteerd.

Dat blijkt uit gegevens van netwerkbedrijf Alliander (red. waartoe netbeheerder Liander behoort) die geanalyseerd zijn door de redactie van Solar Magazine.

Record voor grootverbruikers
In 2019 verwelkomde Liander bij grootverbruikers voor zonnestroom 419 megawatt aan gecontracteerd transportvermogen. Een absoluut record, maar dat record zal in 2020 alweer sneuvelen.

In de eerste 3 kwartalen van 2020 heeft Liander namelijk respectievelijk 123, 184 en 109 megawatt aan nieuw gecontracteerd transportvermogen geregistreerd, oftewel 416 megawatt. Dat is een groei van 45 procent ten opzichte van de 287 megawatt die in de eerste 3 kwartalen van 2019 geregistreerd werd.

Gecontracteerd transportvermogen
De 2 onderstaande grafieken laten de toename van het gecontracteerde transportvermogen bij grootverbruikers per kwartaal zien en het cumulatief gecontracteerd transportvermogen bij grootverbruikers.

5.976 grootverbruikers leveren zonne-energie
Aan het einde van het derde kwartaal van 2020 leverden 5.976 grootverbruikers zonne-energie terug aan het elektriciteitsnet van Liander. De netbeheerder heeft naar alle waarschijnlijkheid in de maand oktober dan ook de grens doorbroken van 6.000 grootverbruikers die zonnestroom terugleveren.

In het kalenderjaar 2019 namen 1.778 grootverbruikers zonnepanelen in gebruik. In de eerste 3 kwartalen van 2020 was dit voor 1.345 grootverbruikers het geval. Vergelijkt men dit aantal met de eerste 3 kwartalen van 2019, dan betekent dit een groei van 6 procent. Daarmee wordt duidelijk dat het aantal grootverbruikers dat zonnepanelen in gebruik neemt minder hard groeit dan het gecontracteerde transportvermogen. Dit betekent dat de gemiddelde omvang van het gecontracteerde transportvermogen voor de zonne-energieprojecten bij grootverbruikers is gegroeid van 230 kilowatt 2019 naar 310 kilowatt in 2020, oftewel een groei van 37 procent.

Correctie brondata
Afgelopen week meldde de redactie van Solar Magazine al dat Liander in het derde kwartaal van 2020 fors meer zonnepanelen heeft verwelkomd. Daarbij was er door een correctie van de brondata nog wel onduidelijkheid over de exacte hoeveelheid pv-vermogen die in 2020 door de netbeheerder verwelkomd was en daar is nu duidelijkheid over.

Onderstaande tabel toont namelijk de meest actuele installatiecijfers in het werkgebied van Liander voor kleinverbruikers en grootverbruikers over de periode 2018-2020.

Vermogen | Jaar

2018

2019

2020**

Totaal

Kleinverbruikers (megawattpiek*)

328

456

346

1.827

Grootverbruikers (megawatt*)

306

419

416

1.402

Totaal

634

875

762

3.229

* Voor grootverbruikers registreert Liander het gecontracteerde transportvermogen in megawatt, dit betreft dus niet het installatievermogen (red. het vermogen van de zonnepanelen) in megawattpiek. Voor kleinverbruikers registreert Liander het vermogen wél op basis van de opgestelde zonnepanelen, uitgedrukt in megawattpiek.
** Dit betreft de eerste 3 kwartalen van 2020

Lees ook:

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
Zonnefabriek zoekt:

Elektricien (niveau 3)

32-40 uur - Amsterdam
Zonnefabriek zoekt:

Customer Support medewerker

32-40 uur - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!