Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Consumenten vragen recordhoeveelheid subsidie aan voor zonneboilers en warmtepompen
© HRsolar

Consumenten vragen recordhoeveelheid subsidie aan voor zonneboilers en warmtepompen

Consumenten hebben in 2020 een recordhoeveelheid subsidie aangevraagd voor zonneboilers en warmtepompen via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Toch was de subsidiepot niet uitgeput.

Het totale aantal aanvragen binnen de ISDE-regeling daalde namelijk met 40 procent. Werden er in 2019 nog 57.665 subsidieaanvragen gedaan, in 2020 waren dit er slechts 34.579.

Zakelijke aanvragen warmtepompen ingestort
De sterke daling van het aantal aanvragen is grotendeels te wijten aan het feit dat pelletkachels en biomassaketels sinds 1 januari 2020 niet meer in aanmerking komen voor ISDE-subsidie. Bovendien worden zonneboilers en warmtepompen bij nieuwbouwprojecten sinds die datum niet meer gesubsidieerd. Dit betekent dat enkel zonneboilers en warmtepompen bij bestaande bouw gesubsidieerd worden.

Opvallend is dat in 2020 met name het bedrag dat gemoeid is met de zakelijke subsidieaanvragen fors is gedaald, te weten met 82 procent. Bij particuliere subsidieaanvragen voor warmtepompen is dat juist gegroeid met 35 procent.

Onderstaande tabel bevat de bedragen waarvoor in 2020 subsidie is aangevraagd voor zonneboilers en warmtepompen; onderverdeeld naar particuliere en zakelijke aanvragen.

Technologie

2019

2020

Groei/krimp

Warmtepompen (consumenten)

28,8 miljoen euro

38,9 miljoen euro

+ 35 procent

Warmtepompen (zakelijk)

97,9 miljoen euro

18,0 miljoen euro

- 82 procent

Zonneboiler (consumenten)

5,0 miljoen euro

6,2 miljoen euro

+ 24 procent

Zonneboiler (zakelijk)

2,6 miljoen euro

2,3 miljoen euro

- 11 procent

Verdrievoudigd sinds augustus
Qua aantal aanvragen is sinds de maand augustus wel een duidelijk stijgende lijn zichtbaar. Op het dieptepunt van het kalenderjaar werden in augustus 1.199 aanvragen gedaan voor 1.700 apparaten. Dat aantal is sindsdien maandelijks gegroeid en in de maand december zelfs verdrievoudigd ten opzichte van de maand augustus.

Sinds 1 januari 2021 is de ISDE-regeling overigens verbreed en omgedoopt tot de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. Voor consumenten komen hierdoor onder meer isolatiemaatregelen en een collectieve aansluiting op een warmtenet in aanmerking voor subsidie. Voor zakelijke aanvragers geldt dat er ook subsidie beschikbaar is voor de aanschaf van zonnepanelen en (kleine) windmolens, waarbij hiertoe apart budget beschikbaar gesteld wordt. Er zijn 2 subsidieplafonds vastgesteld: een subsidieplafond van 124 miljoen euro voor investeringssubsidie voor warmtepompen, zonneboilers, isolatiemaatregelen en de aansluiting op een warmtenet, alsook een subsidieplafond van 40 miljoen euro voor de investeringssubsidie voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit via zonnepanelen of via een of meer windturbines.

Maandelijkse subsidiebedragen
In 2020 zijn maandelijks de volgende subsidiebedragen aangevraagd binnen de ISDE-regeling:

Onderstaande tabel toont de ISDE-aanvragen per (2) kalendermaand(en).

ISDE

Particulieren

 

Zakelijke markt

 

Totaal aantal aanvragen

Totaal aantal apparaten

Januari 2020

4.350 aanvragen

4.350 apparaten

207 aanvragen

1.104 apparaten

4.557 aanvragen

5.454 apparaten

Februari 2020

3.909 aanvragen

3.909 apparaten

232 aanvragen

1.376 apparaten

4.141 aanvragen

5.285 apparaten

Maart 2020

5.106 aanvragen

5.106 apparaten

254 aanvragen

1.448 apparaten

5.360 aanvragen

6.554 apparaten

April 2020

3.441 aanvragen

3.441 apparaten

233 aanvragen

1.863 apparaten

3.674 aanvragen

5.304 apparaten

Mei-juni 2020

4.369 aanvragen

4.369 apparaten

358 aanvragen

1.388 apparaten

4.727 aanvragen

5.757 apparaten

Juli 2020

1.597 aanvragen

1.597 apparaten

161 aanvragen

598 apparaten

1.758 aanvragen

2.195 apparaten

Augustus 2020

1.074 aanvragen

1.074 apparaten

125 aanvragen

626 apparaten

1.199 aanvragen

1.700 apparaten

September 2020

1.335 aanvragen

1.335 apparaten

212 aanvragen

484 apparaten

1.547 aanvragen

1.819 apparaten

Oktober 2020

1.784 aanvragen

1.784 apparaten

261 aanvragen

998 apparaten

2.045 aanvragen

2.782 apparaten

November 2020

1.835 aanvragen

1.835 apparaten

286 aanvragen

1.527 apparaten

2.121 aanvragen

3.362 apparaten

December 2020

3.117 aanvragen

3.117 apparaten

333 aanvragen

2.180 apparaten

3.450 aanvragen

5.297 apparaten

Totaal 2020

31.917 aanvragen

31.917 aanvragen

2.662 aanvragen

13.592 apparaten

34.579 aanvragen

45.509 apparaten

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2021

De Marktgids Zonne-energie 2021 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt gaat nieuw tijdperk in, Nederlandse zonne-energiemarkt na coronacrisis klaar voor...
Vacatures
kWh People zoekt:

Junior Ontwikkelaar PV

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
kWh People zoekt:

Accountmanager PV

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!