logo
wvhj2023
© HRsolar
© HRsolar
12 november 2019

ISDE: bij nieuwbouw per 1 januari 2020 geen subsidie meer voor zonneboilers en warmtepompen

Minister Wiebes meldt dat per 1 januari 2020 zonneboilers en warmtepompen bij nieuwbouwprojecten zonder gasaansluitplicht niet langer gesubsidieerd zullen worden via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Bovendien komen ook pelletkachels en biomassaketels per 1 januari 2020 niet meer in aanmerking voor ISDE-subsidie. De in het Klimaatakkoord aangekondigde verbreding van de ISDE-regeling naar isolatiemaatregelen zal ten slotte pas vanaf 2021 doorgevoerd worden. Minister Wiebes voert deze maatregelen door na een evaluatie van de ISDE-subsidie door SEO Economisch Onderzoek (SEO).

11.000 zonneboilers
De ISDE biedt een investeringssubsidie bij de aanschaf van biomassaketels, pelletkachels, warmtepompen en zonneboilers. De ISDE is opengesteld voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Uit de evaluatie van de regeling blijkt dat in de periode 2016 tot en met 2018 215 miljoen euro subsidie is verstrekt, waarmee een bijdrage is geleverd aan de aanschaf van 114.000 apparaten, waaronder 11.000 zonneboilers.

Wiebes heeft op basis van de evaluatie en andere relevante ontwikkelingen nu besloten de ISDE op een aantal punten per 1 januari 2020 te wijzigen. Het gaat daarbij om het niet langer subsidiëren van pelletkachels en biomassaketels en het niet meer subsidiëren van investeringen in nieuwbouwwoningen waarvoor de gasaansluitplicht is komen te vervallen. De minister hierover: 'Zoals de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangekondigd in de Hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord volgt het kabinet het advies van SEO om de subsidie voor pelletkachels af te schaffen. Uit de evaluatie blijkt ook dat de negatieve effecten van de uitstoot van koolmonoxide, fijnstof en met name stikstof van biomassaketels groter zijn dan het positieve effect van de CO2-reductie. Om deze reden stopt het kabinet ook de subsidie voor biomassaketels.'

Over het niet langer subsidiëren van zonneboilers en warmtepompen bij nieuwbouw stelt Wiebes het volgende: 'Met de wijziging van de Gaswet die op 1 juli 2018 van kracht is geworden, zijn netbeheerders in principe niet langer verplicht om een te bouwen bouwwerk te voorzien van een gasaansluiting. Vanaf 1 juli 2018 is het voor te bouwen bouwwerken dus standaard dat zij niet langer door middel van aardgas worden verwarmd. Er zal dan moeten worden gekozen voor een duurzame warmte-optie. Ik zie daarom in lijn met het advies van SEO geen reden meer om de toepassing van de via de ISDE gestimuleerde technieken in nieuwbouw die al aardgasvrij moet worden opgeleverd te blijven stimuleren. Het is effectiever het budget van de ISDE geheel in te zetten voor de verduurzaming van bestaande woningen en andere gebouwen. Daarom zal de ISDE met ingang van 1 januari 2020 niet langer openstaan voor investeringen in woningen waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is ingediend.'

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten