logo
wvhj2023
© Buurserstraat386 | Dreamstime.com
© Buurserstraat386 | Dreamstime.com
11 januari 2021

Aedes: ‘Zonnepanelen no-brainer voor woningcorporaties, overheidssteun onontbeerlijk’

De maatschappelijke opgaven van woningcorporaties zijn enorm en de middelen beperkt. Zonder overheidssteun voor pv stokt de uitrol vroeg of laat. Dat stelt branchevertegenwoordiger Aedes.

Op dit moment liggen er op zo’n 250.000  daken van sociale huurwoningen in Nederland zonnepanelen. Tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2020 werden er zo’n 72.000 huurhuizen van zonnepanelen voorzien. Dat betekent dat de opwek van zonne-energie in de sector exponentieel groeit. Er zijn dan ook goede redenen voor woningcorporaties om erin te investeren.

Beweging op gang houden
‘Zonnepanelen zijn een no-brainer voor onze sector’, aldus Michiel Hellebrekers, belangenbehartiger Duurzaamheid bij Aedes. ‘Het is een uitstekende manier om de maandlasten van de huurders te drukken. Je maakt een significante verduurzamingsslag. Die is bovendien momenteel financieel prima haalbaar. Daarnaast roept het leggen van zonnepanelen op het dak van woningen weinig weerstand op; mensen vinden het juist fijn, ook omdat het goed is voor hun portemonnee. Daarmee creëer je dus draagvlak onder de bewoners voor de grote opgave van de toekomst; de warmtetransitie. Aedes ziet dan ook een groot belang in het op gang houden van de beweging die is ingezet.’

Zorgwekkend
Hellebrekers noemt voor de nabije toekomst enkele grote veranderingen die hun invloed zullen hebben op het tempo van de uitrol van pv door woningcorporaties. De eerste is de afbouw van de salderingsregeling die in 2023 aanvangt. ‘Fakton Energy heeft de consequenties van het voorstel dat nu voorligt voor ons uitgezocht. De uitkomsten zijn zorgwekkend. Rendabel zonnepanelen op eengezinswoningen installeren, zou al na enkele jaren niet meer mogelijk zijn. Tegelijkertijd wijst ander onderzoek uit dat onze sector onder de huidige omstandigheden de komende decennia sowieso al tientallen miljarden euro’s tekort heeft om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Verandert er niets in deze situatie, dan raakt het geld op een gegeven moment op. Bij de keuzen die dan moeten worden gemaakt – voor sommige corporaties is dat al binnen 5 jaar – heeft betaalbaarheid en niet verduurzaming prioriteit.’

Participatie en draagvlak
Aedes pleit bij minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat daarom voor het aanpassen van de salderingsafbouw voor huurwoningen. ‘Zonnepanelen worden goedkoper, maar de voorgestelde afbouw gaat te snel.’ Dat er ondanks steun uit de Tweede Kamer tot nu toe weinig positieve signalen terugkomen, stelt Hellebrekers niet gerust.

‘Komt de overheid niet met speciale maatregelen voor woningcorporaties – als dat niet via saldering kan, dan mag dat wat ons betreft bijvoorbeeld ook in de vorm van een investeringssubsidie – dan stokt de uitrol van pv vroeg of laat. Een tweede actie die we op dit moment van Den Haag op dit vlak vragen, betreft de invulling van de nieuwe postcoderoossubsidie voor zonnepanelen. Die subsidieregeling richt zich vooralsnog op energiecoöperaties en een specifieke groep Verenigingen van Eigenaren die in coöperatief verband hernieuwbare elektriciteit willen opwekken. Hun leden kunnen profiteren van een extra vergoeding voor energie die aan het net wordt geleverd. In de recente internetconsultatie heeft Aedes aangegeven dat woningcorporaties en daarmee tevens hun huurders van meergezinswoningen hier ook gebruik van moeten kunnen maken. Dit verhoogt het draagvlak binnen het sociale huursegment, juist omdat de energietransitie om ingrijpende veranderingen áchter de voordeur vraagt. Het goede nieuws is dat daarvoor een belangrijke wettelijke barrière wordt weggenomen. Door een aanpassing van de Woningwet is het als corporatie dadelijk niet langer verboden om als energieleverancier te acteren. Ze zijn dan niet meer gebonden aan een beperking in het aantal zonnepanelen op het dak van appartementsgebouwen en flats. En dat is natuurlijk positief nieuws voor alle betrokkenen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten