Solar Magazine - IFV presenteert resultaten vooronderzoek naar vrijgekomen resten bij branden met zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
IFV presenteert resultaten vooronderzoek naar vrijgekomen resten bij branden met zonnepanelen
© IfV

IFV presenteert resultaten vooronderzoek naar vrijgekomen resten bij branden met zonnepanelen

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft de resultaten gepresenteerd van zijn vooronderzoek naar resten die vrijkomen bij branden met zonnepanelen. Deze maand start het instituut met een definitief onderzoek.

Met het vooronderzoek is de aard en omvang van de problematiek in kaart gebracht. Van januari 2018 tot en met oktober 2020 waren volgens het vooronderzoek van het IFV bij 95 branden zonnepanelen betrokken. ‘Er is geen onderscheid gemaakt tussen branden waarbij zonnepanelen (vermoedelijk) de oorzaak van de brand waren en die waarbij dit niet het geval was, maar waarbij de zonnepanelen slechts betrokken zijn geraakt’, aldus de onderzoekers.

Resten bij 8 branden
Voor de grotere branden is een vragenlijst uitgezet onder de teams Brandonderzoek van de regio’s. Hieruit bleek dat er bij 8 branden sprake was van depositie; oftewel verspreiding van verbrandingsproducten in de omgeving. 

Bij een aantal van deze branden ging het om depositie tot ver in de omgeving. De literatuur blijkt volgens de onderzoekers niet eenduidig te zijn over eventuele schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu. Daarom is nader onderzoek noodzakelijk. De onderzoekers hierover: ‘Er is slechts in beperkte mate inzicht in de verbrandingsproducten (waaronder gevaarlijke stoffen) die kunnen vrijkomen bij branden met zonnepanelen. De resultaten uit de literatuur zijn niet eenduidig als het gaat om de vraag in hoeverre stoffen kunnen vrijkomen bij branden, tot hoe ver deze zich kunnen verspreiden en in hoeverre deze in bepaalde concentraties schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu. Uit de resultaten van de vragenlijsten is gebleken dat (zichtbare) depositie beperkt kan blijven tot het brongebied, maar ook tot kilometers in de omgeving van de brand kan plaatsvinden. Het gaat dan met name over deeltjes van zonnepanelen; er is namelijk niet bekend of de verspreiding van gassen in de praktijk tot kilometers kan voorkomen.’

Handelingsperspectief bieden
Het doel van het definitieve onderzoek dat deze maand start, is een handelingsperspectief te bieden aan de partijen die betrokken zijn bij incidentenbestrijding. Het onderzoek moet antwoorden bieden op vragen als: Welke mogelijk schadelijke effecten hebben de verbrandingsproducten van zonnepanelen op mens, dier en milieu? Welke mogelijkheden zijn er om de eventuele gezondheids- en milieurisico's te beperken? En hoe kunnen neergeslagen verbrandingsproducten op een veilige en verantwoorde wijze worden gesaneerd?

Waar mogelijk en relevant betrekt het IFV partners bij dit onderzoek, zoals Brandweer Nederland, GGD GHOR Nederland, omgevingsdiensten en kennisinstituten zoals het RIVM. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldde de Tweede Kamer afgelopen oktober al dat hij lopende en nieuwe onderzoeken naar branden met zonnepanelen op elkaar gaat laten aansluiten. Dit onder meer na Kamervragen van het CDA en de mededeling van het IFV dat de organisatie samen met het RIVM, het Veiligheidsberaad, omgevingsdiensten en de NVWA onderzoek wilde gaan doen naar de gevolgen van branden met zonnepanelen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2022

De Marktgids Zonne-energie 2022 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vol stroomnet en hoge prijzen zonnepanelen zorgen voor onzekerheid: Vlaanderen en Nederland willen stap maken naar...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectleider Data

Fulltime (40 uur) - Utrecht
ESTG zoekt:

Customer Service medewerker Benelux

Fulltime (40 uur) - 6678 PJ
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!