Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Ollongren start onderzoek naar knelpunten bij lokale initiatieven duurzame energie
© Rijksoverheid

Minister Ollongren start onderzoek naar knelpunten bij lokale initiatieven duurzame energie

Minister Ollongren start een onderzoek naar de kansen voor publieke en collectieve lokale initiatieven voor duurzame energie. Hierna besluit ze of de huidige ondersteuning voldoet, aanpassing of uitbreiding behoeft.

Het onderzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet ertoe leiden dat eventuele knelpunten in kaart gebracht worden.

Grotere kans
Ollongren start het onderzoek op basis van een verzoek van SP-Kamerlid Michiel van Nispen en voor de uitvoering van de motie Van Gerven. SP-Kamerlid Henk van Gerven had de minister in een motie gevraagd om te onderzoeken op welke wijze publieke en collectieve lokale initiatieven rond energietransitie een grotere kans kunnen krijgen.

‘Lokale initiatieven dragen direct en indirect bij aan de doelen van het kabinet’, stelt Ollongren. ‘Ze kennen echter de nodige uitdagingen om succesvol van de grond te komen. Daarom is het belangrijk dat initiatiefnemers worden ondersteund. Naast het Rijk spelen ook gemeenten hier een belangrijke rol in. In dat verband zie ik goede voorbeelden in Súdwest-Fryslân en Noord-Holland; bijvoorbeeld de ‘Handreiking praktijk: lokale initiatieven en eigendom’ van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid.’

Ondersteuning
De minister stelt dat het Rijk lokale initiatieven nu al ondersteunt. Dit gebeurt onder meer door tussenkomst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Rijksbijdrage in het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties, de Participatiecoalitie en als medeopdrachtgever van het Nationaal Programma RES.

Het nieuwe onderzoek van Ollongren moet uitwijzen of dit toereikend is. ‘Met het uit het onderzoek voortkomende overzicht van knelpunten zal ik nagaan in hoeverre deze ondersteuning voldoet, aanpassing of uitbreiding behoeft en op welke wijze hierin zou kunnen worden voorzien.’ In de eerste Voortgangsbrief van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) – nog voor de zomer van 2021 – informeert de minister de Tweede Kamer over de uitkomsten van de verkenning.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
EWS GmbH & Co. KG zoekt:

Commercieel medewerker binnendienst voor de Nederlandse markt

Fulltime (40 uur) - Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt, Duitsland
Technique Solair zoekt:

Projectleider zonne-energie

Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!