Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
PBL: dalende elektriciteitsprijs van grote invloed op correctiebedragen SDE++
© GroenLeven

PBL: dalende elektriciteitsprijs van grote invloed op correctiebedragen SDE++

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de voorlopige correctiebedragen van de subsidieregeling SDE++ voor het jaar 2021 bekendgemaakt.

Het PBL adviseert het ministerie jaarlijks over de correctiebedragen voor de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) en haar voorganger SDE+.

Jaarlijks berekend
De SDE+(+) vergoedt het verschil tussen het basisbedrag – de productiekosten – enerzijds en het correctiebedrag – de marktprijs van het product – anderzijds. De correctiebedragen voor 2021 worden bepaald aan de hand van de geobserveerde marktprijzen van gas en elektriciteit in de periode september 2019 tot en met augustus 2020. Tijdens die periode was er voor het eerst sprake van negatieve elektriciteitsprijzen gedurende aaneengesloten perioden van zes uur of langer.

De correctiebedragen worden binnen een subsidiebeschikking jaarlijks berekend om zodoende de actuele marktwaarde te benaderen. De significante daling van de elektriciteits- en gasprijzen ten opzichte van vorig jaar heeft voor 2021 een belangrijk effect op de correctiebedragen. In de SDE++-regeling is namelijk opgenomen dat de correctiebedragen een ondergrens kennen, door het PBL aangeduid als basisprijs. Deze basisprijzen zijn afhankelijk van de categorie waarbinnen en het jaar waarin SDE++ is aangevraagd. De daling van de elektriciteits- en gasprijzen leidt ertoe dat de marktindex nu voor circa 60 procent van de categorieën onder de geldende basisprijs ligt.

Het PBL heeft nu de voorlopige correctiebedragen 2021 gepubliceerd voor alle elektriciteit-categorieën die in de perioden 2008 tot en met 2020 via de SDE+ en SDE++ zijn opengesteld. Indien de berekende waarde lager ligt dan de in de beschikking vastgelegde basisprijs, geldt dus de basisprijs als correctiebedrag.

Onbalans
Wind- en zonne-energie worden gekenmerkt door een in de tijd fluctuerende productie van elektriciteit. Door patronen in de productie ontstaat een productieprofiel. Dit productieprofiel kan voordelig of nadelig zijn voor investeerders in windturbines en zonnepanelen, in de zin dat de verkoop van elektriciteit meer of minder oplevert dan de ongewogen gemiddelde day ahead-marktprijs.

Het productieprofiel is volgens het PBL voor zowel wind- als zonne-energie nadelig. Het PBL hierover: ‘Blijkbaar is het volume aan wind- en zonne-energie groot genoeg om een waarneembare negatieve invloed op de elektriciteitsprijs uit te oefenen. Zowel investeerders in windturbines als investeerders in zonnepanelen hebben dus te maken met profielkosten. Daarnaast krijgen investeerders onbalanskosten in rekening gebracht voor afwijkingen tussen enerzijds de day ahead-productievoorspelling en anderzijds de gerealiseerde productie van windturbines en zonnepanelen.’

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Boss Energy Consulting zoekt:

Senior Project Developer

Fulltime (40 uur) - The Netherlands
Zonnegilde B.V. zoekt:

Elektromonteur PV-installaties

Fulltime (40 uur) - Betonstraat 9, 8263 BL Kampen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!