Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Akkoord gemeenten en Rijk over Wet Kwaliteitsborging: regels per 1 januari 2022 van kracht
© Peter De Kievith | Dreamstime.com

Akkoord gemeenten en Rijk over Wet Kwaliteitsborging: regels per 1 januari 2022 van kracht

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een akkoord bereikt over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Hierdoor is een volgende stap gezet om de wet per 1 januari 2022 in werking te laten treden. Met dit akkoord tussen gemeenten en het ministerie is een belangrijke stap gezet richting de beoogde inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022.

Risicoklasse en bouwfouten
De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren door de toets vooraf op de papieren bouwplannen te vervangen door de toets in de praktijk op de bouwplaats zelf tijdens het bouwproces. Deze toets in de praktijk zal door onafhankelijke kwaliteitsborgers worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van de bouwer vergroot voor bouwfouten. Dit biedt toekomstige bewoners meer zekerheid dat hun woning zonder fouten wordt opgeleverd en de garantie dat fouten worden hersteld of worden vergoed.

Het stelsel treedt stapsgewijs in werking en geldt eerst voor bouwwerken in de laagste risicoklasse zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Leidt dit tot een hogere bouwkwaliteit, dan volgen de risicoklassen gemiddeld en hoog. Voor de beeldvorming: van de werken valt rond de 80 procent in de klasse laag risico, 18 procent in de klasse gemiddeld risico en 2 procent in de klasse hoog risico.

Uitvoerbaarheid
In 2019 waren de Eerste en Tweede Kamer reeds akkoord gegaan met de wet. Bij de verdere uitwerking van de regelgeving hadden de gemeenten zorgen over de uitvoerbaarheid op een aantal onderdelen, die door het akkoord zijn weggenomen. Zo wordt de taakverdeling tussen gemeenten en kwaliteitsborger nog duidelijker beschreven, krijgen de gemeenten de mogelijkheid om in specifieke gevallen informatie over een project op te vragen en wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de risicobeoordeling en het borgingsplan. Ook is afgesproken dat er een onderzoek komt, om inzicht te krijgen in de kosten die het toezicht op de gehele bouwregelgeving met zich meebrengt voor gemeenten.

InstallQ
InstallQ-directeur Wil van Ophem stelde eerder dit jaar tegen over de redactie van Solar Magazine het volgende over de gevolgen van de nieuwe wet: ‘InstallQ is al enige jaren bezig met de voorbereiding op deze wet. We hebben een uniform model gereed met algemene teksten. We maken nu per vakgebied en regeling een vertaalslag naar de technische eisen. Erkenningsregelingen zijn hier een voorbeeld van. Cruciaal bij deze wet is het aantoonbaar maken van je werk en de kwaliteit daarvan. De nadruk ligt op het gebouwdossier. Daarin is installatiewerk een relatief klein onderdeel. Je behoort als installatiebedrijf je eigen projectdossiers op orde te hebben. Met een erkenning of certificering van InstallQ zit je al op de goede weg. Is je installatiebedrijf gecertificeerd en werk je in het lage-risicogebied, dan is je kwaliteit binnen de bestaande regelingen in feite al voldoende geborgd. Dit geldt in vergelijkbare mate voor erkende bedrijven.’

De Wkb sluit aan bij de implementatie van de Omgevingswet, die beide beoogd zijn om op 1 januari 2022 in werking te treden. Het akkoord biedt alle partijen de mogelijkheid om aan de slag te gaan met proefprojecten en de implementatie van de Wkb.

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Wocozon zoekt:

Ervaren en ondernemende Projectmanager

Fulltime (40 uur) - Utrecht - De Meern
Eigenenergie.net zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - 5667KX
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!