Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Natuur en Milieu Gelderland: ‘Zonneparken in de natuur een slecht idee’
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Natuur en Milieu Gelderland: ‘Zonneparken in de natuur een slecht idee’

Zonneparken mogen niet ten koste gaan van de natuur. Dat stelt Petra Souwerbren, directeur van Natuur en Milieu Gelderland. De organisatie keert zich tegen zonneparken in delen van het Gelders Natuurnetwerk.

‘Gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000 of onderdeel zijn van het Natuurnetwerk zijn wettelijk beschermd tegen ander gebruik’, stelt Souwerbren. ‘De provincie kan slechts een uitzondering toestaan als er sprake is van een groot maatschappelijk belang én als er geen alternatieven mogelijk zijn. Dat is slechts zelden het geval.’

Omgevingsverordening
Helaas wil de provincie volgens de milieuorganisatie nu de mogelijkheden verruimen door het wijzigen van de Omgevingsverordening. ‘De wijziging zou als eerste van toepassing zijn voor 3 pilotlocaties in de gemeenten Zevenaar, Renkum en Hattem. De provincie voert als argument voor de pilots aan dat de natuurkwaliteit in die gebieden niet optimaal is. Maar dat kan toch niet de reden zijn om delen van deze natuurgebieden dan maar op te geven? Gelderland heeft zich gecommitteerd aan de realisatie van het Gelders Natuurnetwerk in 2025. Energieopwekking in natuurgebieden is daar strijdig mee. Wij roepen de provincie op zich juist extra in te zetten om de natuurwaarden van deze gebieden te versterken.’

Door de plaatsing van zonneparken neemt volgens Souwerbren het areaal leefgebied voor planten en dieren af, net zoals de mogelijkheden voor dieren om zich te verplaatsen voor voedsel of voortplanting. ‘Niet overal is de natuur nu al gerealiseerd; dat mag echter geen reden zijn om nieuwe functies ten koste van (nog te realiseren) natuur toe te staan. De zonneparken worden tijdelijk aangelegd, stelt de provincie. Wij vinden dat een optimistisch en niet al te realistisch scenario. De aanleg van een zonnepark gaat gepaard met bekabeling en aansluiting op het net. Het is een groot risico dat dit leidt tot verlengd of permanent gebruik. In ieder geval voorzien wij gebruik tot ver na 2025, het jaar waarin de provincie het Gelders Natuurnetwerk voltooid moet hebben.’

Bijdragen aan positieve landschapsontwikkeling
Natuur en Milieu Gelderland roept de provincie op om in de Omgevingsverordening te handhaven dat zonneparken niet zijn toegestaan in natuurgebieden. Als de provincie afwijking in de verordening mogelijk maakt, vreest men dat er veel gebruik zal worden gemaakt van deze mogelijkheid. ‘Ook roepen wij de provincie op om toepassing van de “zonneladder” voor te schrijven aan gemeenten die energieprojecten willen realiseren. De zonneladder biedt een afwegingskader bij het zoeken naar geschikte en minst schadelijke locaties voor zonnevelden. We vragen de provincie om te voorkomen dat lukraak, her en der, zonneparken verrijzen. Daarvoor is een provinciale aanpak van groot belang. Zonneparken kunnen – búiten de natuurgebieden – wel degelijk bijdragen aan positieve landschapsontwikkeling. Daarvan kennen wij goede voorbeelden. We willen graag in samenwerking met provincie, gemeenten, inwoners en projectontwikkelaars meedenken in de opgave om meer duurzame energie op te wekken met behoud en versterking van de mooie Gelderse natuur en landschappen.’

Nu in Solar Magazine

Maart 2021

​Nieuwe versie NEN 7250 en nieuwe norm brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil op komst: ‘Nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil lost veel problemen op’ Consortium wil binnen...
Vacatures
PVO International zoekt:

Financieel Administratief Medewerker

Fulltime (40 uur) - Rosmalen
Unisun Energy zoekt:

Electrical Engineer (PV)

Fulltime (40 uur) - Westblak 35
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!