Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Gelderland wil zonneladder opnemen in provinciale omgevingsverordening
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Provincie Gelderland wil zonneladder opnemen in provinciale omgevingsverordening

De provincie Gelderland wil komend kalenderjaar een zonneladder opnemen in de provinciale omgevingsverordening. Dat melden Gedeputeerde Staten van Gelderland naar aanleiding van Statenvragen van het CDA.

Het vorig jaar aangestelde provinciebestuur van Gelderland stelde vorig jaar in zijn bestuursakkoord alle mogelijkheden die er zijn voor zonne-energie te gaan benutten. ‘Zonneparken in het buitengebied zijn ook mogelijk, waarbij de systematiek van de zonneladder van de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) richting geeft’, aldus het provinciebestuur destijds.

Optelsom losse projecten
In de antwoorden op schriftelijke vragen van CDA-Statenleden Schouten en Hooff-Nusselder melden de Gedeputeerde Staten het volgende over de voortgang bij de implementatie van een zonneladder. ‘Ons college vindt het essentieel dat locatiekeuze en de ruimtelijke impact van zonne-energie zorgvuldig wordt afgewogen, gevolgd door heldere kaders voor vergunningverlening. Anders wordt locatiekeuze en de ruimtelijke impact bepaald door een optelsom van losse projecten. Het principe van de zonneladder is daarbij voor ons het uitgangspunt. Een voorkeursvolgorde om locaties met een minimale impact op de kwaliteit van de omgeving zo optimaal mogelijk te benutten en locaties in het landelijk gebied – die wel nodig zijn maar waar de impact op de omgeving groter is – zorgvuldig en in samenhang te kiezen.’

April 2021
De Gedeputeerde Staten willen de voorkeursvolgorde in 2 stappen vormgeven. Allereerst op regionaal niveau bij de afweging en keuze van gebieden voor zonne-energie. Dit willen Gedeputeerde Staten samen met gemeenten in de 6 Gelderse regio’s uitwerken in de Regionale Energiestrategieën 1.0 (RES 1.0). Ten tweede willen de Gedeputeerde Staten op gemeentelijk niveau vertalen in bestemmingsplannen en kaders voor vergunningverlening. Gemeenten zijn daar primair voor verantwoordelijk en vullen dit nu verschillend in, en hier wil men dezelfde uitgangspunten gaan laten hanteren. ‘We bekijken in de uitwerking van deze stappen welke rol wij kunnen en moeten nemen. Volgens de planning zal ons college omstreeks april 2021 besluiten over de (tweede) wijziging van de provinciale omgevingsverordening. Op dat moment bepalen we of en hoe we een en ander opnemen in onze omgevingsverordening.’

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
4BLUE zoekt:

Technical Support Medewerker

Fulltime (40 uur) - Wijchen
De Centrale BTW Teruggave zoekt:

Accountmanager verduurzaming

32-40 uur - Lisse, 2161CK, 5
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!