Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Bestuursakkoord provincie Gelderland: alle mogelijkheden benutten voor zonne-energie
foto: Provincie Gelderland

Bestuursakkoord provincie Gelderland: alle mogelijkheden benutten voor zonne-energie

Het nieuwe provinciebestuur van Gelderland wil alle mogelijkheden die er zijn voor zonne-energie gaan benutten. Dat staat in het bestuursakkoord van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.

De provincie Gelderland heeft nu officieel een nieuw college van Gedeputeerde Staten. De leden zijn Jan Markink (VVD), Christianne van der Wal (VVD), Peter Drenth (CDA), Jan van der Meer (GroenLinks), Peter Kerris (PvdA) en Peter van ’t Hoog (ChristenUnie).

Het coalitieakkoord met de titel ‘Samen voor Gelderland’ heeft volop aandacht voor zonne-energie. Zo is er onder meer aandacht voor maatschappelijke inpassing. ‘We zijn voorstander van burgerparticipatie in wind- en zonneprojecten, ook in financiële zin. We onderzoeken hoe we dit zo optimaal mogelijk kunnen bewerkstelligen. Particulier initiatief voor de realisatie van hernieuwbare-energiebronnen (bijvoorbeeld windenergie en zonnepanelen) stimuleren we. De koppeling van belang en verantwoordelijkheid werkt versterkend op het draagvlak bij burgers.’

Klimaatplan
Verder schrijft het bestuur te gaan werken aan een klimaatplan voor het realiseren van de energiedoelstelling in 2030. ‘Energiebesparing en hernieuwbare energie gaan we versnellen. De provincie komt de gemaakte afspraken met het Rijk na, waaronder die voor de realisatie van windenergie. We gaan alle mogelijkheden benutten om zonne-energie op te wekken. Op daken van woningcomplexen, schoolgebouwen, sportcomplexen, overheidsgebouwen, bedrijfspanden en geïntegreerd in geluidswallen. Zonneparken in het buitengebied zijn ook mogelijk, waarbij de systematiek van de zonneladder van de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) richting geeft. Natuurlijke inpassing in het landschap is een basisvoorwaarde. Verder onderzoeken we hoe we als provincie kunnen bijdragen aan de omvorming van asbestdaken naar zonnedaken bij zowel agrarische bedrijven als particulieren.’

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
Zelfstroom zoekt:

Medewerker Debiteurenbeheer B2C

Zelfstroom zoekt een medewerker Debiteurenbeheer B2C
Fulltime • 's-Hertogenbosch
Slim Opgewekt zoekt:

Initiatiefnemer

Slim Opgewekt zoekt een Initiatiefnemer.
Fulltime • Arnhem
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!