logo
wvhj2023
© Hansenn | Dreamstime.com
© Hansenn | Dreamstime.com
21 oktober 2020

Reclame Code Commissie: bedrijf moet consument wijzen op afbouw salderingsregeling voor zonnepanelen

Zonne-energiebedrijf enie.nl heeft in een advertentie in dagblad Trouw de lezers ten onrechte niet gewezen op de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Dat stelt de Reclame Code Commissie.

In de bewuste advertentie die enie.nl afgelopen maart in de krant plaatste, stelde het bedrijf dat consumenten door met het bedrijf in zee te gaan na 10 jaar over hun eigen gratis zonne-energie zouden beschikken.

Klacht
In de advertentie is onder de kop ‘Na 10 jaar gratis zonne-energie’ een grafiek opgenomen met daarin een lijn voor grijze stroom en een lijn voor enie.nl. De lijn voor grijze stroom loopt in een periode van 30 jaar schuin omhoog. De lijn voor enie.nl, die iets onder de lijn voor grijze stroom begint, blijft van 0 tot 10 jaar vlak, zakt vervolgens naar 0 euro en blijft in de periode van 10 tot 30 jaar op de 0-eurolijn lopen.

De persoon die bij de Reclame Code Commissie een klacht heeft ingediend is van mening dat enie.nl de indruk wekt dat bij het huren van zonnepanelen de eerste 10 jaar een vast bedrag moet worden betaald voor stroom – dat lager is dan het bedrag voor grijze stroom – en dat na 10 jaar de kosten voor zonnestroom nul worden.

enie.nl: niet misleidend
enie.nl stelt dat de grafiek in de bewuste advertentie losstaat van de salderingsregeling voor zonne-energie. In het persoonlijke adviesgesprek, dat in de advertentie wordt genoemd, wordt een berekening gemaakt van het huidige en het toekomstige verbruik van de consument. Hierbij wordt de klant geïnformeerd over het effect van afschaffing van de salderingsregeling, ook al betreft dit nog geen definitieve en geïmplementeerde wet.

Minister Wiebes heeft het aangepaste wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen begin oktober naar de Tweede Kamer verstuurd.

Oordeel commissie
De Reclame Code Commissie stelt dat de mededeling ‘Na 10 jaar (je eigen) gratis zonne-energie’ onjuist en om die reden misleidend is. Daarbij verwijst de commissie naar artikel 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Hierin is bepaald dat het onder alle omstandigheden misleidend is om in reclame een product als ‘gratis’ te omschrijven als de consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om op het aanbod in te gaan en het product af te halen dan wel te laten bezorgen.

Hoewel de afschaffing van de huidige salderingsregeling (nog) niet in een wet is vastgelegd, is naar het oordeel van de Reclame Code Commissie wel sprake van zodanig concrete plannen dat de consument in de advertentie op de mogelijke afschaffing van de regeling moet worden gewezen. ‘Het is voldoende aannemelijk dat de zonnepanelen minder financieel voordeel zullen opleveren door het wegvallen van de salderingsmogelijkheid en de minder gunstige regelingen die daarvoor naar verwachting in de plaats zullen komen. Gelet op het voorgaande had naar het oordeel van de Commissie bij de grafiek een disclaimer moeten worden opgenomen waarin de consument wordt gewaarschuwd dat de geschetste situatie geldt onder voorbehoud van een gelijkblijvende salderingsregeling. Nu een dergelijke waarschuwing in de uiting ontbreekt, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie – het huren van zonnepanelen van enie.nl – te nemen. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten