Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
LTO Nederland: ruim helft Nederlanders wil geen zonneparken op landbouwgrond
© Ahavelaar | Dreamstime.com

LTO Nederland: ruim helft Nederlanders wil geen zonneparken op landbouwgrond

Meer dan de helft van de Nederlanders wil geen zonnepanelen op landbouwgrond. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 1.500 Nederlanders, dat is uitgevoerd door DirectResearch in opdracht van LTO Nederland.

Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan 75 procent van de Nederlanders voorstander is van de overheidsstimulering voor de uitrol van zonnepanelen op daken van bedrijven.

Groene ruimte
De land- en tuinbouw wordt volgens de boerenorganisatie geraakt door bijvoorbeeld de aanleg van zonneparken, omdat zij over de ruimte beschikken – twee derde van het grondoppervlak in Nederland – om zulke projecten te realiseren.

Uit onderzoek van DirectResearch blijkt echter dat 71 procent van de ondervraagden de ruimte in Nederland liever behoudt voor land- en tuinbouw. ‘Het overgrote deel van de Nederlanders gebruikt de ruimte dus liever voor land- en tuinbouw dan voor de aanleg van zonneparken en bovendien verwachten zij hierin een rol vanuit de overheid’, aldus Kees van Zelderen, portefeuillehouder Klimaat en Energie bij LTO Nederland. ‘Boeren en tuinders zijn goed bekend met duurzame energie. Veel bedrijven zijn al energieneutraal of zelfs netto energieleverancier van duurzame energie. Deze lijn willen we doorzetten.’

Slecht op de hoogte
Onder de respondenten van het onderzoek is slechts 50 procent op de hoogte van de toenemende mate waarin boeren energie opwekken op eigen erf. Van de ondervraagden geeft 30 procent wel aan een significant positiever beeld te hebben van de agrarische sector nadat zij bewust werden gemaakt van de inspanningen van boeren en tuinders rondom duurzaamheidsmaatregelen.

LTO Nederland herhaalt bij de uitkomsten van het onderzoek het ontoelaatbaar te vinden ‘als er omwille van de energietransitie zonneparken worden aangelegd waarbij het principe van zorgvuldig ruimtegebruik niet toegepast is’. ‘Stimulering van duurzame energie dient niet alleen rekening te houden met kostenefficiency, maar ook met andere ruimtelijke opgaven die in het buitengebied opgelost dienen te worden, zoals kringlooplandbouw en koolstofvastlegging. De land- en tuinbouw levert graag een bijdrage aan de energietransitie, maar wel met oog voor landbouwkundige én landschappelijke inpassing.’

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Junior O&M Manager

32-40 uur - 6541EZ
Ecotecworld Nederland B.V. zoekt:

Allround Verkoop Medewerker Binnendienst en Magazijn

Parttime (24 uur) - Coevorden, 7741 KV 5C
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!