logo
wvhj2023
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com
15 juni 2020

Motie CDA en SP om toegang woningcorporaties tot SDE+ te vergroten

Agnes Mulder (CDA) heeft samen met Sandra Beckerman (SP) een motie ingediend om minister Wiebes te verzoeken zonnepanelen eenvoudiger toegankelijk te maken voor woningcorporaties.

Mulder vroeg afgelopen week tijdens het Urgenda-debat aandacht voor de komst van mogelijkheid voor woningcorporaties om zonnepanelen uit te rollen.

Naar aanleiding van Kamervragen stelde minister Wiebes eind april dat het voor woningcorporaties en huurders ook na het aanpassen van de salderingsregeling voldoende aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen. Daarbij werd ook gewezen naar de kansen via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

Hindernissen
‘Ik denk wel dat hindernissen bestaan voor woningcorporaties om gebruik te maken van de SDE, en dat moet niet, dat ben ik met haar eens’, aldus Wiebes naar aanleiding van de opmerkingen van Mulder in het Kamerdebat. ‘Wat hier speelt, is dat de wetgeving woningcorporaties alleen toestaat om investeringen te doen als die direct ten goede komen aan huurders, en dat woord “direct” is hier niet van toepassing. Dit is het prachtige Nederland, waarin men dingen altijd weer heel precies vastlegt. Dat is over het algemeen goed, maar dan moet je het dus ook wijzigen zodra dat nodig is. Zij heeft daar een terecht punt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal hiertoe de Woningwet moeten wijzigen. Zij zal dat doen en zij zal voor de zomer de Kamer daarover een wetsvoorstel sturen. Dat betekent dat er meer ruimte ontstaat voor woningcorporaties om gebruik te maken van de SDE+. Het zal hen trouwens ook beter in staat stellen om gebruik te maken van de Postcoderoosregeling. Daarmee heeft mevrouw Beckerman een terecht punt: dat moet gebeuren en “voor de zomer” is de informatie die ik heb over wat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hier kan waarmaken.’

Motie
Ondanks het antwoord van minister Wiebes heeft Mulder samen met Beckerman een motie ingediend. De motie luidt als volgt: ‘constaterende dat de minister corporaties wil aansporen om  grootschalig zon op dak van sociale huurwoningen te regelen; constaterende dat de SDE+ momenteel niet makkelijk toegankelijk is voor woningbouwcorporaties; constaterende dat woningbouwcorporaties pas heffingskorting krijgen als zij huurhuizen met minimaal 3 energielabelstappen verbeteren; verzoekt de regering, met spoed de mogelijkheden te verkennen om de toegang tot de SDE+ en andere instrumenten voor woningbouwcorporaties te vergroten en hierover in gesprek te gaan met de corporaties, teneinde meer zon op daken van sociale huurwoningen te realiseren, en gaat over tot de orde van de dag.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten