Solar Magazine - Minister Wiebes: zonnepanelen na aanpassing salderingsregeling voldoende aantrekkelijk voor huurwoningen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Wiebes: zonnepanelen na aanpassing salderingsregeling voldoende aantrekkelijk voor huurwoningen
© Wocozon

Minister Wiebes: zonnepanelen na aanpassing salderingsregeling voldoende aantrekkelijk voor huurwoningen

Het blijft voor woningcorporaties en huurders ook na het aanpassen van de salderingsregeling voldoende aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. Dat meldt minister Wiebes aan de Tweede Kamer.

De verschillende fracties van de Tweede Kamer stelden de minister van Economische Zaken en Klimaat begin april een reeks kritische vragen over het afbouwpad van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen.

Energienota
De minister maakte eind maart bekend dat zonnepaneeleigenaren hiertoe vanaf 2023 jaarlijks 9 procent minder mogen salderen. Bovendien meldde hij dat zonnepaneeleigenaren voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een ‘redelijke vergoeding’ van hun energieleverancier krijgen, te weten 80 procent van het door de kleinverbruiker afgesproken leveringstarief met de energieleverancier.

Onderscheid niet wenselijk
De minister stelt in antwoord op vragen van CDA en PvdA dat de salderingsregeling niet specifiek is ontworpen voor de sociale huursector. ‘Vanwege hoge uitvoeringskosten is het niet wenselijk onderscheid te maken tussen doelgroepen binnen de salderingsregeling’, stelt Wiebes. ‘Een aangepaste afbouw zou bovendien meer geld kosten en daarvoor is geen budgettaire dekking.’

Hogere terugverdientijd geen probleem
​Naar de mening van Wiebes is onderscheid maken tussen doelgroepen om 3 redenen ook niet nodig. ‘Ten eerste verwacht ik dat er ook binnen de sociale huursector nog geïnvesteerd zal worden in zonnepanelen gedurende de afbouw van de salderingsregeling. Coöperaties kunnen veelal uit de voeten met een hogere terugverdientijd, ze zijn gewend te werken met langere investeringshorizons. Ik begrijp dat er door de afbouw van de salderingsregeling nieuwe afspraken gemaakt zullen moeten worden tussen de huurder en verhuurder over het financiële voordeel. Ten tweede bestaat er een mix van instrumenten om het plaatsen van zonnepanelen te stimuleren, niet alleen de salderingsregeling maar ook de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) en de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling). Ten derde is het beleidsvoornemen om voor corporaties de mogelijkheid van plaatsing van zonnepanelen te vergroten naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet. Deze wijziging is erop gericht om belemmeringen bij corporaties weg te nemen waar het gaat om het kunnen leveren van energie aan het net zonder rechtstreekse verbinding met de bewoning.’

Lees ook: Minister Wiebes: energierekening blijft begrijpelijk na aanpassen salderingsregeling voor zonnepanelen

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
BayWa r.e. Solar Systems S.à. r.l. zoekt:

Dakspecialist Technisch adviseur

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 1160D 6546 AS Nijmegen
BayWa r.e. Solar Systems S.à. r.l. zoekt:

Marketing Medewerker

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 1160D 6546 AS Nijmegen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!