Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
SP plaatst vraagtekens bij uitvoerbaarheid verplichten zonnepanelen op bedrijfsdaken
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com

SP plaatst vraagtekens bij uitvoerbaarheid verplichten zonnepanelen op bedrijfsdaken

De verschillende fracties van de Tweede Kamer hebben minister Ollogren een reeks kritische vragen gestuurd over het verplichten van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Zo twijfelt de SP aan de uitvoerbaarheid.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldde eind april dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om zonnepanelen op daken van nieuwe distributiecentra te verplichten. Dit wil zij vastleggen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Naar aanleiding van de Kamerbrief over de NOVI heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken nu een reeks vragen aan Ollongren gestuurd.

SP: ongelijk speelveld
De leden van de Tweede Kamerfractie van de SP stellen nu verheugd te zijn met de mogelijkheid voor gemeenten om zonnepanelen op (nieuwe) bedrijfsdaken verplicht te stellen, maar twijfelen aan de uitvoerbaarheid hiervan. ‘Vooral omdat mogelijk een ongelijk speelveld ontstaat tussen gemeenten als het gaat om het aantrekken van bedrijven. Kan de minister aangeven waarom niet gekozen is voor een generieke maatregel, die zonnepanelen op daken bij nieuwbouw altijd verplicht stelt? Kan de minister aangeven hoe de mogelijkheid van oneerlijke concurrentie tussen gemeenten wordt voorkomen, als de ene gemeente wel de zonnepanelen verplicht en de andere niet?’

GroenLinks wil verbreding
Volgens GroenLinks kunnen grote logistieke gebouwen een bijdrage leveren aan de energietransitie en de politieke partij wil daarom een verbreding van het type gebouwen dat verplicht met zonnepanelen uitgerust moet worden. ‘Door hun grootschalige karakter bieden loodsen en distributiecentra een goede mogelijkheid voor zonnepanelen op dak en kunnen ze een flinke bijdrage leveren aan de opwekking van duurzame energie. De leden van de fractie van GroenLinks zouden graag zien dat dit wordt verbreed door dit voor alle bedrijfshallen te laten gelden. En het verplicht te laten stellen, tenzij aantoonbaar is dat dat niet kan, in plaats van de mogelijkheid bij gemeenten neer te leggen.’

ChristenUnie: verplicht voldoende draagkracht
De leden van de ChristenUnie-fractie stellen op hun beurt met instemming te lezen dat gemeenten de bevoegdheid krijgen zonnepanelen op het dak bij nieuwe distributiecentra te verplichten. Zij vragen wanneer deze verplichting in wet- en/of regelgeving kan worden verankerd. Tevens vragen zij zich af of het kabinet voornemens is in het Bouwbesluit te verankeren dat platte daken van enige omvang altijd voldoende draagkracht moeten hebben voor het plaatsen van zonnepanelen.

Ook zijn de leden van de ChristenUnie-fractie blij dat de zonneladder een plek heeft gekregen in de NOVI. ‘Voor de zomer worden de Regionale Energiestrategieën (RES’en) beschikbaar gesteld en is het mogelijk om te beoordelen of de zonneladder zijn werk heeft gedaan, of dat dit nog steviger in ruimtelijk beleid verankerd moet worden. Is het kabinet voornemens om het totaal van de RES-en te toetsen op impact op natuur, landschap en landbouwgrond, in het bijzonder als het gaat om zonneparken? Zo nee, waarom niet?’

PvdA: verruim bevoegdheid gemeenten
De leden van de PvdA-fractie willen ten slotte van minister Ollongren weten of zij bereid is de bevoegdheid te verruimen voor gemeenten. ‘En onder voorwaarden, ook de bevoegdheid te geven om op meer plaatsen het zoveel mogelijk plaatsen van zonnepanelen verplicht te stellen, zoals overruimtes op bedrijfsgronden? We vragen ons af of de minister bereid is medeoverheden verplicht te stellen om geschikte gronden en gebouwen beschikbaar te stellen voor de plaatsing van zonnepanelen of andere installaties voor duurzame energieopwekking.’

Nu in Solar Magazine

Mei 2021

Zonnepanelen grote afwezige in Nationale Milieudatabase: fabrikanten van zonnepanelen moeten investeren in productgerichte milieudata om boot niet te missen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: Veel zon, (nog te) weinig...
Vacatures
HG Zonnepanelen B.V. zoekt:

Werkvoorbereider PV

Fulltime (40 uur) - Hengevelderweg 6
kWh People zoekt:

Senior adviseur verduurzaming gebouwde omgeving

Fulltime (40 uur) - Rotterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!