logo
wvhj2023
© Andre Muller | Dreamstime.com
© Andre Muller | Dreamstime.com
5 mei 2020

Investeringsplan Westland Infra: tientallen miljoenen euro’s voor netverzwaring

Netbeheerder Westland Infra investeert in 2020, 2021 en 2022 jaarlijks grofweg 20 miljoen euro in de uitbreiding van zijn netcapaciteit. Dat blijkt uit het concept-investeringsplan dat het bedrijf heeft onthuld.

Met ingang van 2020 publiceert elke regionale netbeheerder tweejaarlijks een investeringsplan, steeds met een zichttermijn van 10 jaar. Netbeheer Nederland stelde afgelopen week, in aanloop naar de presentatie van de investeringsplannen van de regionale netbeheerders, de procedures voor ruimtelijke bestemmingen en vergunningen ten bate van de uitbreiding van het elektriciteitsnet te willen halveren.

Consultatie
Op 1 juli 2020 zal Westland Infra zijn investeringsplannen voor de periode 2020 tot en met 2030 aanbieden aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM meldde afgelopen november al haar bevoegdheid te gaan gebruiken om de investeringsplannen van de netbeheerders te toetsen. Deze mogelijkheid past de ACM voor het eerst in 2020 toe.

Voorafgaand biedt Westland Infra – de regionale netbeheerder voor het transport van gas en elektriciteit binnen de regio’s Westland, Midden-Delfland en voor enkele voormalige particuliere netten in de Botlek –de ontwerpinvesteringsplannen tot 1 juni ter consultatie aan. Tussen 1 mei en 1 juni kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Verwachte hoeveelheid zonnepanelen
Westland Infra spreekt over 2 scenario’s die gehanteerd worden voor zijn investeringsplannen, het Klimaatakkoord-scenario en het gebied-specifieke scenario. Onderstaande tabel laat de verwachte hoeveelheid zonnepanelen, windmolens en warmtepompen voor beide scenario’s in 2030 zien, waarbij er voor het gebied-specifieke scenario onderscheid wordt gemaakt in een optimistische en pessimistische ontwikkeling.

Technologie

Klimaatakkoord scenario

Gebied-specifiek scenario optimistisch

Gebied-specifiek scenario pessimistisch

Opgesteld vermogen WKK

450 megawatt

580 megawatt

550 megawatt

Zonnepanelen (pv) vermogen

80 megawattpiek

100 megawattpiek

60 megawattpiek

Vermogen wind op land

26 megawatt

23 megawatt

12 megawatt

Aantal warmtepompen

7.000 stuks

14.000 stuks

10.000 stuks

Oplaadpunten elektrisch vervoer

18.750 stuks

20.000 stuks

12.500 stuks

Capaciteitsknelpunt
In het koppelpunt met TenneT in het hoogspanningsstation Westerlee ontstaat volgens de netbeheerder in beide scenario’s een capaciteitsknelpunt tussen 2025 en 2030. Omdat elektriciteit steeds meer decentraal wordt opgewekt en teruggeleverd, ontstaan er ook capaciteitsknelpunten in diverse midden- en laagspanningstransformatoren. ‘Vooral de teruglevering van zonnepanelen gaat voor spanningsknelpunten zorgen in de komende jaren in het hele net’, aldus Westland Infra.

Onderstaande grafiek laat de raming van de noodzakelijke investeringskosten van Westland Infra voor de jaren 2020 tot en met 2022 zien. Het investeringsplan bevat de investeringen die Westland Infra ‘in redelijkheid noodzakelijk acht’ op basis van de knelpunten die uit de scenarioanalyses en de kwaliteitsbeoordelingen volgen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten