logo
wvhj2023
© Fabian Plock | Dreamstime.com
© Fabian Plock | Dreamstime.com
24 februari 2020

Postcoderoos: nieuwe regeling in 2021 van start, aparte tarieven voor wind- en zonne-energie

Binnen de nieuwe Postcoderoosregeling wordt onderscheid gemaakt tussen wind- en zonne-energie. Er komt een apart tarief voor windmolens en zonnepanelen, een koppeling tussen het ledenaantal en het vermogen.

Dit alles meldt Energie Samen, de brancheorganisatie voor duurzame-energie-initiatieven van burgers, op basis van de onderhandelingen die momenteel bezig zijn over de nieuwe Postcoderoosregeling. De onderhandelingen zijn nog altijd in volle gang, terwijl aanvankelijk afgelopen november al witte rook verwacht werd.

Wachten op werkbaar budget
‘In de laatste gesprekken is afgesproken dat er verschillende tarieven komen voor zon en wind’, schrijft Energie Samen. ‘Er wordt onderzocht of er een apart tarief voor waterkracht moet komen. Samen met het ministerie van Economische Zaken zal de expertgroep de verdere details uitwerken. Er zal in het bijzonder aandacht besteed worden aan het vinden van een balans tussen voorkomen van misbruik en de regeldruk die daarvoor nodig is.’

Het streven is volgens Energie Samen om de nieuwe Postcoderoosregeling vanaf 2021 van start te laten gaan. ‘Het cruciale voor een succesvolle regeling blijft het budget en het subsidietarief. We hadden afgelopen november duidelijkheid over het budget verwacht, maar het duurt langer. Het ministerie van Economische Zaken is in samenwerking met het ministerie van Financiën nog bezig om een werkbaar budget vast te stellen. In de komende maanden gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met het ministerie en de expertgroep kijken naar de vaststelling van de subsidietarieven voor nieuwe regelingen.’

1 lid per 5 kilowattpiek
De huidige Postcoderoosregeling (red. formeel de ‘regeling verlaagd tarief’) houdt in dat burgers die financieel deelnemen in een installatie voor duurzame-energieproductie – zoals zonnepanelen en windmolens  – voor iedere opgewekte kilowattuur die ze deelnemen de energiebelasting en de btw mogen verrekenen met hun eigen verbruik. De hoofdlijnen van een nieuwe, versimpelde subsidieregeling zijn volgens Energie Samen:

  • subsidie op basis van prestatie/productie (kilowattuur) van hernieuwbare stroom;
  • subsidie voor dezelfde doelgroep als de huidige Postcoderoosregeling;
  • de lokale betrokkenheid wordt gekoppeld aan het vermogen van de installatie: er is een relatie tussen opgesteld vermogen en het minimumaantal leden. Voor zonne-energieprojecten moet men voor iedere 5 kilowattpiek minimaal 1 lid hebben, voor windenergieprojecten moet men voor elke 2 kilowatt minimaal 1 lid hebben;
  • subsidie uit te keren aan coöperatie of Vereniging van Eigenaren (VvE);
  • subsidiebeschikking voor een looptijd van 15 jaar;
  • afhandeling van subsidieaanvragen op basis van volgorde van binnenkomst (loting bij binnenkomst op dezelfde dag);
  • uitvoering en beheer door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten