Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten.

De Omgevingswet verplicht gemeenten, provincies en het Rijk om een omgevingsvisie op te stellen. Voor zonne-energie heeft dit veel impact, is de verwachting. ‘Op 1 januari 2021 treedt in Nederland de Omgevingswet in werking. Deze wet verplicht gemeenten, provincies en het Rijk om een omgevingsvisie op te stellen’, stelden Bob van Horne en Frank Gierman van Arcadis eind 2018 al tegenover de redactie van Solar Magazine.

Deze zomer besluit
Het instemmen door de Eerste Kamer is een belangrijke vervolgstap om de Omgevingswet per 1 januari 2021 van kracht te laten worden. Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen): ‘Ik ben blij met steun in de Eerste Kamer, wij hebben een scherp en constructief debat gevoerd over participatie, rechtsbescherming en een zorgvuldige invoering.’

Rond de zomer wordt samen met de VNG, UvW, het IPO, het Rijk en de Tweede en Eerste Kamer besloten of de Omgevingswet per 1 januari 2021 ingaat. Een van de voorwaarden is dat de wetgeving en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende zijn geïmplementeerd bij alle overheden. De komende periode informeert de minister de betrokken partijen maandelijks over de voortgang van deze implementatie.

Omgevingsloket
De Omgevingswet is nodig om maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, natuur en bereikbaarheid geïntegreerd aan te pakken. De regels van de gemeente over de fysieke leefomgeving worden straks gebundeld in één omgevingsplan. Provincies en waterschappen werken met de regels in de Omgevings- en Waterschapsverordening. Daarnaast stelt elke provincie, gemeente en het Rijk een omgevingsvisie op met de langetermijnambities voor de leefomgeving.

In het Omgevingsloket komt de regelgeving samen en kan iedereen straks zien welke regels er gelden in een gebied. Men kan er vergunningen aanvragen en de vergunningsprocedure wordt verkort; het uitgangspunt wordt 8 weken in plaats van 26 weken. Het blijft daarnaast ook mogelijk om een vergunning schriftelijk aan te vragen.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2020

​De Marktgids Zonne-energie 2019 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt verwacht hausse aan residentiële installaties  Nederland verwelkomt in 2020...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

AC Monteur (zonnepaneelinstallaties, 3x)

Eigenenergie.net zoekt een AC Monteur (zonnepaneelinstallaties, 3x)
Fulltime • Geldrop
Janszon zoekt:

Service en Onderhoud medewerker zonne-energie

Janszon zoekt een coördinator Service en Onderhoud zonne-energie in Amsterdam
24-40 uur • Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!