logo
wvhj2023
© Henk Hulshof | Dreamstime.com
© Henk Hulshof | Dreamstime.com
23 maart 2020

Regionale Energiestrategieën mogelijk later opgeleverd vanwege coronavirus

De 30 Nederlandse regio’s die in het kader van het Klimaatakkoord een Regionale Energiestrategie (RES) maken, mogen deze mogelijkerwijs later opleveren in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Zeeland zette eerder deze maand als eerste regio haar concept Regionale Energiestrategie (concept-RES) om in een RES 1.0 Daarbij herhaalde de RES-regio het doel van 1 gigawattpiek aan zonnepanelen in 2030.

1 juni
In de 30 regio’s werken de lokale overheden – te weten gemeenten, provincies en waterschappen – aan het opstellen van de concept-RES’en die op 1 juni 2020 klaar moeten zijn. Deze dienen vervolgens voor 1 maart 2021 omgezet te worden in de RES 1.0.

Grote vraag is of wordt vastgehouden aan de datum van 1 juni voor het opleveren van de concept-RES’en nu het coronavirus de 30 regio’s voor uitdagingen stelt? Het Nationaal Programma RES’en (NP-RES) heeft de regiocoördinatoren als volgt geïnformeerd: ‘De datum van 1 juni (inleveren concept-RES) en van 1 maart 2021 (inleveren RES 1.0) staan niet op zichzelf. Er is een aantal factoren van afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de subsidie Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Tegelijkertijd is de concept-RES een belangrijke en betekenisvolle stap. Dit plaatst ons voor een dilemma. Aan de ene kant zullen door het uitstellen van bijeenkomsten niet alle regio’s de ‘gedragen en/of vastgestelde’ concept-RES in kunnen dienen voor 1 juni. Aan de andere kant is voor alle partijen – regio’s, gemeenten, departementen, netbeheerders, en vele andere betrokkenen – van belang dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naast de kwantitatieve en kwalitatieve doorrekening van het landelijke doel, ook kansen en belemmeringen in beeld kan brengen die breed spelen. Die helpen óf om voor te sorteren op het oplossen van knelpunten en belemmeringen, óf om beeld te hebben bij wat nodig is om verder te werken aan de concept-RES naar RES 1.0.’

Datum blijft vooralsnog staan
Vooralsnog blijft de datum van 1 juni staan. Het NP-RES stelt te snappen dat niet alle regio’s dan een gedragen of volwaardige concept-RES kunnen indienen. ‘Deze regio’s wordt gevraagd een “voorlopige” versie van de concept-RES in te sturen voor 1 juni waarbij ze aangeven welk besluitvormingstraject nog volgt. Bij vragen rond 1 juni over de status van de concept-RES’en, zal NP RES – wanneer aan de orde – helder communiceren dat een regio een versie stuurde zonder enige status.’

Als de huidige situatie langer duurt dan tot 6 april 2020, dan leidt dit volgens het NP-RES mogelijk tot herziening van dit voorstel. Aan de regiocoördinatoren is verzocht aan te geven wanneer er zaken zijn die met dit voorstel niet opgelost worden.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten