Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Amendementen GroenLinks voor cablepooling, 'first come, first serve'-principe en extra aansluitmethode
© GroenLinks

Amendementen GroenLinks voor cablepooling, 'first come, first serve'-principe en extra aansluitmethode

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee heeft nog eens 3 amendementen ingediend om de schaarste aan transportcapaciteit op het Nederlandse stroomnet te bestrijden. De Tweede Kamer stemt vandaag over de amendementen.

De redactie van Solar Magazine meldde afgelopen week al dat Van der Lee een amendement ingediend had om te verbieden dat een zonnepark wordt opgeknipt. Het Kamerlid wil daartoe een artikel in de Elektriciteitswet wijzigen.

Cable pooling
Ook de 3 andere amendementen die Van der Lee heeft ingediend, vergen een wijziging van de Elektriciteitswet. Zijn tweede amendement heeft Van der Lee samen met Matthijs Sienot van D66 ingediend en gaat over cablepooling. Van der Lee hierover: ‘Dit amendement wil het mogelijk maken om op verzoek van meerdere eigenaren van duurzame-opwekinstallaties slechts 1 aansluiting aan te bieden, zodat voorkomen wordt dat er onnodig meerdere aansluitingen moeten komen.’

In zijn amendement stelt Van der Lee voor om de mogelijkheid tot cablepooling alleen toe te passen op grote aansluitingen met een omvang van meer dan 2 megavoltampère.

Extra aansluitmethode
Met het derde amendement wil het GroenLinks-Kamerlid regelen dat de netbeheerder in aanvulling op de standaardaansluitmethode een extra mogelijkheid krijgt om sneller en effectiever aan te kunnen sluiten. Van der Lee: ‘Een concreet voorbeeld is het aansluiten van een windpark, dat volgens de regelgeving op het hoogspanningsnet aangesloten moet worden, terwijl de netbeheerders en marktpartijen het samen goedkoper op het middenspanningsnet kunnen aansluiten. Daardoor kan het sneller en goedkoper. In Deventer speelt zo'n casus.’

In de toelichting op het amendement wordt vermeld dat door de netbeheerder wel aan enkele voorwaarden moet worden voldaan als een aansluiting op een net wordt gerealiseerd die niet past bij de productiecapaciteit van de productie-installatie. Het gaat om de volgende voorwaarden:

  • de aansluiting volgens de netbeheerder geschikter is met het oog op de belasting van zijn net;
  • de aansluiting geen negatieve gevolgen heeft voor bestaande en toekomstige aansluitingen op het net van de netbeheerder;
  • de gewenste aansluitcapaciteit wordt gerealiseerd;
  • de kosten een afspiegeling zijn van de gemaakte kosten van de aan te leggen aansluiting.

First come, first serve
Via het laatste amendement moet de netbeheerder de mogelijkheid krijgen om, indien het net bijna vol zit, een aanbod tot transport onder voorwaarden aan te bieden. Van der Lee: ‘Met dit amendement wordt ook het principe van "first come, first serve" wettelijk verankerd. De netbeheerder mag weigeren als hij geen netcapaciteit heeft en hij mag weigeren op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.’

In een rechtszaak tussen de Zehnder Group in Zwolle en netbeheerder Enexis oordeelde de rechtbank begin februari nog dat de netbeheerder ten onrechte het ‘first come, first served’-principe heeft gehanteerd omdat dit nu nog in strijd is met het discriminatieverbod van de Elektriciteitswet.

Overigens wil Van der Lee met zijn amendement ook de mogelijkheid creëren voor netbeheerders om transport gedeeltelijk te weigeren. In de toelichting op het amendement wordt hierover het volgende gemeld: ‘Indien de netbeheerder voor het gevraagde transport redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft, kan de netbeheerder op grond van de huidige wettekst transport weigeren. Netbeheerders worden ook geacht dit te doen. Dit amendement betreft een toevoeging om een goede wettelijke basis te scheppen voor de regels inzake congestiemanagement zoals opgenomen in de voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet. Belangrijk hierbij is de toevoeging dat de netbeheerder eerst moet nagaan of congestiemanagement een oplossing biedt. Daarnaast is het van belang om de netbeheerder ook de mogelijkheid te bieden beperkingen te stellen aan  transport in plaats van het transport geheel te weigeren.’

Verschil motie en amendement
Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Over moties wordt door de Tweede Kamer gestemd. Het kabinet kan een aangenomen motie naast zich neerleggen.

Ieder Kamerlid heeft ook het recht amendementen in te dienen. Het recht van amendement wil zeggen dat een Kamerlid de mogelijkheid heeft om wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel. Een amendement kan worden ingediend zodra een wetsvoorstel in handen van een commissie is gesteld tot aan het moment dat het voorstel wordt aangenomen of verworpen.

Nu in Solar Magazine

Maart 2020

Bergen krijgt energielandgoed met 265 hectare zonnepanelen en 175 hectare natuur: ‘Er moet iets achterblijven wat optelt…’ Vlaamse energieminister Zuhal Demir: ‘We gaan zonne-energie niet oversubsidiëren’...
Vacatures
VAMAT zoekt:

Medewerker Technical Support

VAMAT zoekt een Medewerker Technical Support
Fulltime • Utrecht
Eigenenergie.net zoekt:

DC Monteur (zonnepaneelinstallaties, 3x)

Eigenenergie.net zoekt een DC Monteur (zonnepaneelinstallaties, 3x)
Fulltime • Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!