Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
GroenLinks dient amendement in voor opknipverbod zonneparken
© GroenLinks

GroenLinks dient amendement in voor opknipverbod zonneparken

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee heeft een amendement ingediend om te verbieden dat een zonnepark wordt opgeknipt. Het Kamerlid wil daartoe een artikel in de Elektriciteitswet wijzigen.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven stelde vorig jaar in een rechtszaak al dat het terecht is dat een ondernemer niet in aanmerking komt voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) omdat hij zijn zonnestroomsysteem in vieren had geknipt.

Kosten ten onrechte gesocialiseerd
Het amendement van Van der Lee voorziet nu in een wijziging van de Elektriciteitswet waarmee er definitief een wettelijk verbod komt om zonneparken te knippen. ‘Er zijn veel gerechtelijke procedures over het bewust door potentiële aangeslotenen opknippen van zonneparken ingeval meerdere kleinere aansluitingen voor de aanvrager tot lagere aansluitkosten leiden dan één grote’, is te lezen in de toelichting van het amendement. ‘Kosten die normaliter bij de potentiële aangeslotene in rekening worden gebracht, komen aldus in de transporttarieven terecht (en worden dus ten onrechte gesocialiseerd). Verder heeft dit tot gevolg dat er op een lager netvlak verschillende kleinere aansluitingen gerealiseerd horen te worden, terwijl dat netvlak gelet op de totale invoeding daarvoor niet geschikt is.’

Voor windparken is in artikel 1 van de Elektriciteitswet 1998 al expliciet een ‘opknipverbod’  opgenomen. Van der Lee stelt nu voor om in het zesde lid van dit artikel nu expliciet ook voor zonne-energie een dergelijk opknipverbod op te nemen.

Verschil motie en amendement
Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Over moties wordt door de Tweede Kamer gestemd. Het kabinet kan een aangenomen motie naast zich neerleggen.

Ieder Kamerlid heeft ook het recht amendementen in te dienen. Het recht van amendement wil zeggen dat een Kamerlid de mogelijkheid heeft om wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel. Een amendement kan worden ingediend zodra een wetsvoorstel in handen van een commissie is gesteld tot aan het moment dat het voorstel wordt aangenomen of verworpen.

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

AC Monteur

Fulltime (40 uur) - 5667KX
Vrijopnaam zoekt:

Projectontwikkelaar Zon

32-40 uur - Rijen, Ericssonstraat 2 (Crown Business Center)
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!