Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
College van Beroep voor het Bedrijfsleven: geen Energie-investeringsaftrek (EIA) na opknippen zonnestroomsysteem

College van Beroep voor het Bedrijfsleven: geen Energie-investeringsaftrek (EIA) na opknippen zonnestroomsysteem

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven stelt dat het terecht is dat een ondernemer niet in aanmerking komt voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) omdat hij zijn zonnestroomsysteem in vieren heeft geknipt.

Het ministerie van Economische Zaken heeft de betreffende ondernemer in de zomer van 2018 kenbaar gemaakt dat hij niet voor de EIA-regeling in aanmerking komt.

4 aansluitingen

De bezwaarmaker had in november 2017 een aanvraag voor een EIA-verklaring ingediend voor een investering in zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking. In de aanvraag is vermeld dat het gezamenlijk piekvermogen van de zonnepanelen 81 kilowattpiek bedraagt. Uit aanvullende informatie die vervolgens opgevraagd werd door het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de gemelde investering 300 zonnepanelen betreft die op het dak van het bedrijfsgebouw van appellant zijn geplaatst. De zonnepanelen zijn verdeeld over 4 aansluitingen op het elektriciteitsnet.

Vervolgens heeft het ministerie besloten dat de aanvraag om de EIA-verklaring afgewezen wordt op grond dat het bedrijfsmiddel niet voldoet aan de omschrijving onder code 251102 van de Energielijst. Uit de codeomschrijving volgt dat het moet gaan om panelen met fotovoltaïsche zonnecellen met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 25 kilowattpiek. Voor het bepalen van het gezamenlijke piekvermogen van de zonnepanelen dient het zogenaamde samenstel van nieuwe voorzieningen te worden genomen. Omdat de door appellant gedane investering betrekking heeft op 4 individuele zonnestroomsystemen met een afzonderlijke aansluiting op het elektriciteitsnet met elk een gezamenlijk piekvermogen van minder dan 25 kilowattpiek wordt niet voldaan aan het in de EIA-regeling gestelde criterium.

1 bedrijfspand

Appellant heeft in beroep aangevoerd dat hij in overleg met de leverancier om praktische redenen heeft gekozen voor 4 aansluitingen op het elektriciteitsnet. Het betreft evenwel 1 bedrijfspand waarvan appellant de eigenaar is. De afzonderlijke bedrijfsruimten in het pand hebben onder meer met het oog op verhuur daarvan een eigen aansluiting. De appellant meent daarom dat is voldaan aan de voorwaarde van het gezamenlijk piekvermogen omdat de zonnepanelen tezamen meer opleveren dan 25 kilowattpiek. Volgens appellant dient de gehele zonnestroominstallatie als ‘samenstel van nieuwe voorzieningen’ te worden aangemerkt.

De appellant heeft verder bij de rechtszaak aangevoerd dat de beoordeling van het piekvermogen per aansluiting in dit geval tot een onredelijk resultaat leidt. Gebleken is dat het zonder al te veel inspanning mogelijk is om de zonnepanelen te verdelen over 2 aansluitingen die daarvoor verzwaard zouden moeten worden. Appellant meent dat verweerder hem de gelegenheid had moeten geven de installatie aan te passen zodat hij alsnog voor de gevraagde EIA-verklaring in aanmerking kon komen.

Ongegrond verklaard
​Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat uit de van toepassing zijnde regelgeving volgt dat de door appellant gemelde investering betrekking heeft op 4 individuele pv-systemen. Deze pv-systemen zijn niet onderling met elkaar verbonden voor de productie van elektriciteit. Van samenstel van nieuwe voorzieningen zoals bedoeld in de EIA-regeling is volgens het college echter geen sprake. Dat de zonnepanelen op het dak van 1 gebouw zijn geplaatst, maakt dit niet anders. Aangezien vaststaat dat elk van de 4 aansluitingen wordt gevoed door zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van minder dan 25 kilowattpiek, is niet voldaan aan de piekvermogenseis van meer dan 25 kilowattpiek. Verweerder heeft de aanvraag van appellant voor een EIA-verklaring dan ook terecht afgewezen.

Dat de investering van appellant aan de doelstelling van de EIA voldoet kan niet tot een ander oordeel leiden. Het ministerie was op grond van de wettelijke regeling gehouden de EIA-verklaring te weigeren. Voor een belangenafweging is in dit geval volgens het college geen plaats. Het beroep van de appellant is dan ook ongegrond verklaard.

Nu in Solar Magazine

September 2019

Coolback wil de wereld veroveren met rendementsverhogende achterwand zonnepanelen Nieuwe BENG-eisen per 1 juli 2020 van kracht: ‘De tijd van schaampaneeltjes is definitief voorbij’ SDE++ biedt kansen voor zonnewarmte: subsidie...
Vacatures
Zonnegilde B.V. zoekt:

Uitvoerder PV-installaties (Omvormer en AC-werkzaamheden)

Bedrijfsprofiel Zonnegilde BV is dé specialist op het gebied van het adviseren en gesubsidieerd realiseren van zonnepanelenprojecten voor de grootzakelijk eindgebruikers, (semi)overheid en aannemers. Door onze specifieke expertise werken wij...
Fulltime (40 uur) - 8263BL
Zonmaat zoekt:

Dak monteur zonnepanelen omgeving Friesland

Wil jij meebouwen aan een duurzame toekomst? Vanwege de aanhoudende groei van Zonmaat zijn wij op zoek naar een ‘Dak Monteur Zonnepanelen’. Wij zijn actief in duurzame energie en plaatsen op grote schaal zonnepanelen. Klanten van onze...
Fulltime (40 uur) - W.M. Dudokweg 14, 703 DB, Heerhugowaard
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!