Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Startnotitie Regionale Energie Strategieën Noord-Holland: restruimtes beschikbaar voor zonneparken
© Noord-Holland

Startnotitie Regionale Energie Strategieën Noord-Holland: restruimtes beschikbaar voor zonneparken

De provincie Noord-Holland heeft het ‘Ontwerp Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energiestrategieën’ vastgesteld. De startnotitie bevat leidende principes en ontwerpprincipes voor wind en zon op land.

Naar verwachting wordt in juni 2020 een concept-Regionale Energiestrategie (RES) opgeleverd en de definitieve RES in maart 2021. In het perspectief staan de relevante uitgangspunten uit bestaand beleid en deze zijn nader uitgewerkt in zogenaamde leidende principes en ontwerpprincipes die tijdens het opstellen van de RES gehanteerd worden.

Leidende principes
De startnotitie bevat de leidende principes voor nieuwe opweklocaties op land en de bijbehorende energie-infrastructuur. De provincie zet in op een ontwikkeling van hernieuwbare energie die:

 1. meerdere doelen dient voor de leefomgeving;
 2. op effectieve wijze wordt toegepast;
 3. landschappelijke eenheden leesbaar maakt en houdt;
 4. de lokale identiteit en kwaliteit versterkt;
 5. ruimte laat voor de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied (NZKG) en Den Helder als draaischijf voor nieuwe energie.

Ruimtelijke ontwerpprincipes
Deze leidende principes kunnen verder worden vertaald in ruimtelijke ontwerpprincipes. De ontwerpprincipes waar de provincie op inzet zijn:

 1. maximaal benutten van daken, nutsfuncties en restruimtes voor zonne-energie;
 2. concentreren op en rond economische clusters;
 3. energieopwekking als kans bij gebiedsopgaven;
 4. markeren landschappelijke lijnen met windturbines;
 5. XL-windturbines als solitaire markeringspunten;
 6. ontwikkelen van (nieuwe) energieclusters.

Zonnepark combineren met waterberging
In de startnotitie is onder meer te lezen dat ‘grondgebonden zonneparken interessant zijn wanneer ze een toegevoegde waarde hebben voor andere opgaven in de fysieke leefomgeving. Zo kan een zonnepark worden gecombineerd met akkerbouw of waterberging, zorgen voor nieuwe recreatiemogelijkheden of bijdragen aan de verbetering van de lokale biodiversiteit. Zonneparken leveren zo een “meerwaarde” voor de omgeving. Aanvullend kunnen zonneparken passend zijn in meer grootschalige landschappen of als onderdeel van (nieuwe) energieclusters.’

Het huidige provinciaal beleid voor zonne-energie zet in op het maximaal benutten van daken en nutsfuncties zoals infra-areaal en parkeerplaatsen. Omdat via deze weg slechts een deel van de opgave gefaciliteerd kan worden, wordt tevens ruimte geboden aan zonneparken in het landelijk gebied. De startnotitie hierover: ‘Daarbij geldt wel een aantal spelregels. Deze hebben tot doel de landschappelijke, economische en ecologische kwaliteit van het landelijk gebied te bewaken en te komen tot een efficiënte benutting van de energie-infrastructuur. Zo zijn er spelregels met betrekking tot de ligging, de omvang en de inpassing van zonneparken. In een aantal beschermingsgebieden zijn zonneparken niet toegestaan. Voor de overige gebieden geldt: hoe meer het initiatief aansluit op het bestaand stedelijk gebied en/of bovenlokale infrastructuur, hoe groter de maximaal toegestane omvang.’

30 RES-regio’s
Inmiddels hebben vrijwel alle 30 RES-regio’s een startnotitie geformuleerd. Zo meldde Flevoland afgelopen november in de Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) Flevoland in 2030 jaarlijks 4,7 terawattuur duurzame elektriciteit te willen opwekken via windmolens en zonneparken.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Navetto zoekt:

Accountmanager Noord-West en Accountmanager Zuid-West Nederland

Fulltime (40 uur) - Arij Koplaan 3, 3132 AA, Vlaardingen
Zon & Zo Duurzame Oplossingen zoekt:

Ervaren installatieteam Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Alblasserdam, 2952CA
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!