Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Utrecht wil definitief ruimte maken voor 230 hectare zonneparken in Rijnenburg en Reijerscop
© Jarretera | Dreamstime.com

Utrecht wil definitief ruimte maken voor 230 hectare zonneparken in Rijnenburg en Reijerscop

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de realisatie van 230 hectare zonnevelden en 8 windmolens in het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop.

In het voorstel van het bestuurscollege is in het noorden van Rijnenburg en Reijerscop ruimte beschikbaar voor windmolens en in het noorden en oosten van Rijnenburg voor zonnevelden voor een periode van minimaal 20 jaar. In het midden van Rijnenburg komen geen windmolens, in tegenstelling tot het conceptvoorstel van april 2019; daarentegen is ten opzichte van dat voorstel het aantal hectare zonneparken uitgebreid met 2,5 hectare.

Niet eerder klaar dan 2022
​Het energielandschap kan ongeveer 20 procent van de huidige Utrechtse vraag naar elektriciteit leveren en daarmee 82.500 huishoudens van elektriciteit voorzien. Het energielandschap kan op z’n vroegst in 2022 klaar zijn.

Het gebied waar zonnevelden kunnen komen, ligt dus in het noorden van Rijnenburg en een strook langs de A2. Het zoekgebied voor de zonnevelden wordt iets groter doordat de ruimtelijke reservering voor roeiwater naar het zuiden is verplaatst. Uit onderzoek blijkt dat het toevoegen van roeiwater financieel niet haalbaar is in het tijdelijke energielandschap. Bij de besluitvorming over de toekomstige inrichting van Rijnenburg wordt een nieuwe afweging gemaakt. Daarom blijft nu wel een reservering voor roeiwater in dit voorstel staan.

Verlenging exploitatietermijn
In het definitieve raadsvoorstel wordt uitgegaan van een exploitatietermijn van minimaal 20 jaar, in het conceptvoorstel was dat 15 jaar. Deze wijziging komt door veranderde subsidievoorwaarden van het Rijk. Windmolens, zonnevelden en de benodigde investeringen in het landschap zijn volgens het gemeentebestuur alleen financieel haalbaar als 20 jaar energie kan worden opgewekt.

De gemeenteraad besluit over het voorstel van het college. Initiatiefnemers krijgen vervolgens 3 maanden de tijd om plannen in te dienen. Het college stelt strenge eisen om overlast van geluid en slagschaduw van windmolens zoveel mogelijk te beperken. Naast de minimumafstand tot de woonwijken moeten de molens zo stil mogelijk worden en moeten bewoners van de polder kunnen aangeven wanneer er sprake is van hinderlijke slagschaduw. Verder verplicht het college de energiebedrijven om bewoners en omwonenden mee te laten profiteren van de opbrengst, bijvoorbeeld door zelf te kunnen investeren in windmolens en zonnevelden.

Rijne Energie: in vergevorderd stadium met plannen
Energiecoöperatie Rijne Energie laat weten in een vergevorderd stadium te zijn met haar plannen - en deze in te gaan dienen bij de gemeente zodra dit mogelijk is - en daarin een grote rol te hebben voor participatie. Tegelijkertijd borgt de samenwerking met Eneco en BHM Solar volgens de coöperatie voor alle particuliere participanten 'een kosteneffectieve, omgevingsvriendelijke en beheerste ontwikkeling van het wind- en zonnepark'.​

Over de plannen stelt de energiecoöperatie: 'In de plannen wordt omschreven waar we windmolens en zonnevelden willen realiseren, wat de bijdrage wordt aan de ontwikkeling van het landschap, natuur en recreatie en hoe het participatieplan eruitziet. Daarop volgt een traject van toetsing op het bestemmingsplan, op milieueffecten en de belangen en inspraak van omwonenden. De windturbines draaien naar verwachting daarom pas eind 2022. De zonneparken leveren mogelijk al vanaf medio 2021 hun bijdrage aan het verduurzamen van de Utrechtse energievoorziening.'

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Zelfstroom zoekt:

Monteur Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Papendrecht
Zonnegilde B.V. zoekt:

Leerling Monteur PV-installaties

Fulltime (40 uur) - Betonstraat 9, 8263 BL Kampen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!